Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình

Bọ, rận mu vẫn sống "nhởn nhơ" trên lông mi, tim bắn ra ngoài vẫn đập thình thịch... là những sự thật thú vị không phải ai cũng biết về cơ thể chúng ta.

Cơ thể chúng ta là một khối thống nhất, có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Nhưng liệu rằng tất cả chúng ta đã hiểu hết về hệ thống cấu trúc phức tạp đang vận hành mỗi ngày này.

Những fun fact dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về cơ thể chúng ta.

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình 1

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình 2

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình 3

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình 4

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình 5

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình 6

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình 7

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình 8

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình 9

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình 10

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình 11

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình 12

Sự thật "ngớ người" không phải ai cũng biết về cơ thể của mình 13

(Nguồn: Business Insider, Wikipedia)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét