Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Chi Chút chít - Rumex (L.)

Chi Chút chítdanh pháp khoa họcRumex (L.), là một chi thực vật của khoảng 200 loài cây thân thảo sống một năm, hai năm và lâu năm trong họ rau răm (Polygonaceae).
Các loài trong chi này chủ yếu là các loại cây thân thảo sống lâu năm phổ biến, sinh trưởng tốt tại các vùng đất chua chủ yếu tại khu vực Bắc bán cầu, nhưng đã được du nhập gần như khắp mọi nơi.
Nhiều loài là các loại cỏ dại gây phiền toái (và đôi khi được gọi là cỏ chút chít), nhưng một số (đáng chú ý là chút chít Rumex acetosa) có lá ăn được, sử dụng trong các món xúp và xà lách.
Đây là các loại thực vật mọc thẳng với rễ cái dài. Các lá mọng nước và dày tạo thành cụm hình hoa thị tại gốc. Các lá sát gốc có thể khác với các lá ở gần cụm hoa. Chúng có thể có hoặc không có lá kèm. Các gân lá nhỏ. Các mép lá nhẵn hoặc có khía tai bèo.
Các hoa không dễ nhận thấy xuất hiện phía trên các lá và mọc thành cụm giống như một vòng xoắn. Chúng chủ yếu là hoa lưỡng tính, nhưng cũng có thể có chức năng hoặc là như hoa đực hoặc là như hoa cái. Hoa và hạt mọc trên các cụm dài ở trên đỉnh của thân chòi ra từ gốc. Mỗi hạt là một quả bế.
Các loài trong chi Rumex bị ấu trùng của một số loài Lepidoptera phá hại - xem Danh sách Lepidoptera phá Rumex.
Các loài trong chi này có một số công dụng. Chút chít lá rộng (Rumex obtusifolius) còn dược gọi là chút chít bơ do các lá rộng bản của nó đã được dùng để gói và bảo quản . Phần lớn các loài đều chứa axít oxalic và tanin. Chúng có các tính chất làm se và tẩy nhẹ. Tại Vương quốc Anh, các lá giã nhỏ được dùng để làm giảm ngứa do va chạm phải lông của các loài cây tầm ma. Một điều đáng chú ý là các loài chút chít sống khá gần môi trường sinh sống của tầm ma [1].
 1. Rumex acetosachút chít thông thường hay cây chút chít trồng trong vườn
  1. Rumex acetosa phân loài acetosa
  2. Rumex acetosa phân loài ambiguus - chút chít trồng trong vườn
  3. Rumex acetosa phân loài arifolius - chút chít trồng trong vườn
  4. Rumex acetosa phân loài hibernicus
  5. Rumex acetosa phân loài hirtulus
  6. Rumex acetosa phân loài vinealis
 2. Rumex acetosella - chút chít cừu, chút chít đồng, chút chít đỏ
  1. Rumex acetosella phân loài acetosella
  2. Rumex acetosella phân loài acetoselloides
  3. Rumex acetosella phân loài multifidus
  4. Rumex acetosella phân loài pyrenaicus - chút chít cừu hạt tròn
 3. Rumex x acutus - chút chít lá sắc
 4. Rumex albescens - chút chít Oahu
 5. Rumex x alexidis - chút chít Alex
 6. Rumex alpestris
 7. Rumex alpinus - đại hoàng thầy tu
 8. Rumex altissimus - chút chít lá đào, chút chít lá trơn
 9. Rumex angiocarpus
 10. Rumex aquaticus - chút chít miền tây
  1. Rumex aquaticus phân loài aquaticus
  2. Rumex aquaticus phân loài arcticus
  3. Rumex aquaticus phân loài protractus
 11. Rumex aquaticus x longifolius
 12. Rumex aquitanicus
 13. Rumex arcticus (đồng nghĩa của Rumex aquaticus phân loài arcticus): chút chít vùng Bắc cực
 14. Rumex azoricus
 15. Rumex balcanicus
 16. Rumex beringensis - chút chít ven biển Bering
 17. Rumex brownei - chút chít Browne
 18. Rumex brownii - chút chít đầm lầy
 19. Rumex bucephalophorus - chút chít đỏ
  1. Rumex bucephalophorus phân loài bucephalophorus
  2. Rumex bucephalophorus phân loài aegaeus
  3. Rumex bucephalophorus phân loài canariensis
  4. Rumex bucephalophorus phân loài gallicus
  5. Rumex bucephalophorus phân loài hispanicus
  6. Rumex bucephalophorus thứ aegaeus
  7. Rumex bucephalophorus thứ subaegaeus
 20. Rumex chrysocarpus - Amamastla
 21. Rumex confertus - chút chít châu Á
 22. Rumex x confusus
 23. Rumex conglomeratus - chút chít cụm
 24. Rumex costaricensis
 25. Rumex crispus - chút chít quăn, chút chít lá hẹp, chút chít chua, chút chít vàng
  1. Rumex crispus phân loài crispus
  2. Rumex crispus phân loài littoreus
  3. Rumex crispus phân loài uliginosus
 26. Rumex crispus x confertus
 27. Rumex crispus x longifolius
 28. Rumex crispus x obtusifolius
 29. Rumex crispus x patientia
 30. Rumex crispus x pulcher
 31. Rumex cristatus: chút chít Hy Lạp
  1. Rumex cristatus phân loài cristatus
  2. Rumex cristatus phân loài kerneri
 32. Rumex crystallinus - chút chít lá bóng
 33. Rumex densiflorus - chút chít hoa dày
 34. Rumex dentatus - chút chít răng
  1. Rumex dentatus phân loài dentatus
  2. Rumex dentatus phân loài halacsyi
  3. Rumex dentatus phân loài reticulatus
 35. Rumex diclinis
 36. Rumex digynus
 37. Rumex dimidiatus
 38. Rumex dimorphophyllus
 39. Rumex x dissimilis - chút chít
 40. Rumex x dobrogensis
 41. Rumex x dolosus
 42. Rumex dregeanus
 43. Rumex drobovii
 44. Rumex drummondii
 45. Rumex × dufftii
 46. Rumex dumosiformis
 47. Rumex dumosus - chút chít thô
  1. Rumex dumosus thứ dumosus
 48. Rumex × dumulosus
 49. Rumex durispissimus
 50. Rumex ecklonianus
 51. Rumex ecuadoriensis
 52. Rumex elbrusensis
 53. Rumex ellenbeckii
 54. Rumex engelmanni
 55. Rumex ephedroides
 56. Rumex erosus
 57. Rumex x erubescens
 58. Rumex erythrocarpus
 59. Rumex esquirolii
 60. Rumex euxinus
 61. Rumex evenkiensis
 62. Rumex x exspectatus
 63. Rumex x fallacinus
 64. Rumex fascicularis
 65. Rumex fascilobus
  1. Rumex fenestratus phân loài puberulus
 66. Rumex fimbriatus
 67. Rumex x finitimus
 68. Rumex flexicaulis
 69. Rumex flexuosiformis
 70. Rumex flexuosus
 71. Rumex foliosus
 72. Rumex fontano-paludosus
 73. Rumex foveolatus
 74. Rumex x franktonis - chút chít Frankton
 75. Rumex fraternus
 76. Rumex fringillimontanus
 77. Rumex frutescens - chút chít lá nêm
 78. Rumex fueginus
  1. Rumex fueginus thứ brachythrix
  2. Rumex fueginus thứ ovato-cordatus
  3. Rumex fueginus thứ tanythrix
  4. Rumex fueginus thứ typicus
 79. Rumex gamsii
 80. Rumex gangotrianus
 81. Rumex gieshueblensis
 82. Rumex giganteus - Pawale
 83. Rumex ginii
 84. Rumex gmelini
 85. Rumex gmelinii thứ latus
 86. Rumex gombae
 87. Rumex gracilescens
 88. Rumex gracilipes
 89. Rumex graminifolius - chút chít lá cỏ
 90. Rumex granulosus
 91. Rumex x griffithii
 92. Rumex x grintzescui
 93. Rumex gussonii
 94. Rumex x gusuleacii
 95. Rumex hadmocarpus
 96. Rumex halophilus
 97. Rumex hararensis
 98. Rumex hasslerianus
 99. Rumex hastatulus - chút chít Heartwing
 100. Rumex hastatus
 101. Rumex hayekii
 102. Rumex hazslinszkyanus
 103. Rumex x heimerlii
 104. Rumex hellenicus
 105. Rumex henrardi
 106. Rumex hesperius
 107. Rumex × heteranthos
 108. Rumex heterophylus
 109. Rumex hexagynus
 110. Rumex hippiatricus
 111. Rumex hirsutus
 112. Rumex horizontalis
 113. Rumex hoschedei
 114. Rumex hostilis
 115. Rumex hultenii
 116. Rumex hungaricus
 117. Rumex x hybridus
 118. Rumex hydrolapathum - chút chít nước loại lớn
 119. Rumex hymenosepalus - chút chít Canaigre
 120. Rumex x impurus
 121. Rumex inconspicuus
 122. Rumex integer
 123. Rumex integrifolia
 124. Rumex x intercedens
 125. Rumex intermedius
  1. Rumex intermedius phân loài algarbiensis
  2. Rumex intermedius phân loài lusitanicus
 126. Rumex interruptus
 127. Rumex x inundatus
 128. Rumex iseriensis
 129. Rumex jacutensis
 130. Rumex japonicus
 131. Rumex x johannis-moorei
 132. Rumex kamtshadalus
 133. Rumex kaschgaricus
 134. Rumex x kaschmirianus
 135. Rumex kerneri - chút chít Kerner
 136. Rumex khekii
 137. Rumex x khorasanicus
 138. Rumex x knafii
 139. Rumex komarovii
 140. Rumex krausei - chút chít Krause
 141. Rumex lachanus
 142. Rumex lacustris
 143. Rumex lanceolatus
 144. Rumex langloisii
 145. Rumex lanuginosus
 146. Rumex lapponicus
 147. Rumex lanuginosus
 148. Rumex latifolius
 149. Rumex lativalvis
 150. Rumex leptocaulis
 151. Rumex leptophyllus
 152. Rumex limoniastrum
 153. Rumex linearis
 154. Rumex x lingulatus
 155. Rumex litoralis
 156. Rumex lonaczewskii
 157. Rumex longifolius - chút chít Dooryard
  1. Rumex longifolius thứ nanus
 158. Rumex longisetus
 159. Rumex lorentzianus
 160. Rumex x lousleyi
 161. Rumex ludovicianus
 162. Rumex lugdunensis
 163. Rumex lunaria
 164. Rumex luxurians
 165. Rumex x lycheanus
 166. Rumex maderensis
 167. Rumex magellanicus
  1. Rumex magellanicus thứ donatii
  2. Rumex magellanicus thứ dusenii
 168. Rumex maritimus - chút chít vàng, chút chít lá cứng
 169. Rumex marschallianus
 170. Rumex maximus
 171. Rumex megalophyllus
 172. Rumex meyeri
 173. Rumex × mezei
 174. Rumex microcarpus
 175. Rumex microdon
 176. Rumex x mirabilis
 177. Rumex mixtus
 178. Rumex moedlingensis
 179. Rumex x monistrolensis
 180. Rumex montanus
 181. Rumex monticola
 182. Rumex muelleri
 183. Rumex x munshii
 184. Rumex muretii
 185. Rumex muricatus
 186. Rumex x nankingensis
 187. Rumex natalensis
 188. Rumex neglectus
 189. Rumex nematopodus - chút chít Arizona
 190. Rumex nemorosus
 191. Rumex nepalensis
 192. Rumex nervosus
 193. Rumex nevadensis
 194. Rumex nigricans
 195. Rumex nikkoensis
 196. Rumex nivalis
 197. Rumex oblongifolius
 198. Rumex obovatus - chút chít nhiệt đới
 199. Rumex obtusifolius - chút chít lá rộng, chút chít đắng, chút chít lá cùn
 200. Rumex obtusifolius phân loài obtusifolius
 201. Rumex occidentalis
  1. Rumex occidentalis thứ perplexus
 202. Rumex occultans
 203. Rumex ochotensis
 204. Rumex orbiculatus - chút chít nước loại lớn
 205. Rumex orientalis
 206. Rumex orthoneurus - chút chít núi Chiricahua
 207. Rumex x oryzetorum
 208. Rumex osswaldii
 209. Rumex oxysepalus
 210. Rumex x pakistanicus
 211. Rumex pallidus - chút chít ven biển
 212. Rumex x palustroides
 213. Rumex pamiricus
 214. Rumex x pannonicus
 215. Rumex papilio
 216. Rumex paraguayensis - chút chít Paraguay
 217. Rumex patagonicus
 218. Rumex patientia - đại hoàng thầy tu
 219. Rumex paucifolius - chút chít bãi cỏ, chút chít cừu, chút chít ít lá
 220. Rumex peisonis
 221. Rumex peregrinus
 222. Rumex persicaris
 223. Rumex peruanus
 224. Rumex pictus
 225. Rumex pilatensis
 226. Rumex planivalvis
 227. Rumex polycarpus
 228. Rumex polygamus
 229. Rumex polyklonos
 230. Rumex polyrrhizus
 231. Rumex ponticus
 232. Rumex popovii
 233. Rumex praecox
 234. Rumex pratensis
 235. Rumex procerus
 236. Rumex x promiscuus
 237. Rumex x propinquus
 238. Rumex protractus
 239. Rumex pseudonatronatus - chút chít đồng
 240. Rumex x pseudopulcher
 241. Rumex pseudoscutatus
 242. Rumex pseudoxyria
 243. Rumex pulcher
  1. Rumex pulcher phân loài divaricatus
  2. Rumex pulcher phân loài pulcher
  3. Rumex pulcher phân loài woodsii
 244. Rumex quarrei
 245. Rumex raulini
 246. Rumex rechingerianus
 247. Rumex rectinervius
 248. Rumex recurvatus
 249. Rumex x rhaeticus
 250. Rumex rhodesius
 251. Rumex x romanicus
 252. Rumex romassa
 253. Rumex x rosemurphyae
 254. Rumex roseus
 255. Rumex rossicus
 256. Rumex rothschildianus
 257. Rumex rugosus (đồng nghĩa của Rumex acetosa) - chút chít lá nhăn
 258. Rumex rothschildianus
 259. Rumex ruwenzoriensis
 260. Rumex sagittatus - chút chít leo
 261. Rumex x sagorski
 262. Rumex salicetorum
 263. Rumex salicifolius - chút chít lá liễu
  1. Rumex salicifolius phân loài angustivalvis
  2. Rumex salicifolius thứ denticulatus
  3. Rumex salicifolius f. escallosus
  4. Rumex salicifolius phân loài montigenitus
  5. Rumex salicifolius thứ nudivalvis
  6. Rumex salicifolius thứ oreolapathum - chút chít lá liễu
  7. Rumex salicifolius thứ triangularis
  8. Rumex salicifolius thứ trigranis
 264. Rumex salinus
 265. Rumex samuelssoni
 266. Rumex sanguineus - chút chít gân đỏ
 267. Rumex sanninensis
 268. Rumex schimperi
 269. Rumex schischkinii
 270. Rumex x schmidtii
 271. Rumex x schreberi
 272. Rumex x schultzei
 273. Rumex scutatus - chút chít Pháp, chút chít lá hình khiên
  1. Rumex scutatus phân loài gallaecicus
 274. Rumex sellowianus
 275. Rumex semigraecus
 276. Rumex shultzii
 277. Rumex sibiricus - chút chít Siberi
 278. Rumex similans
 279. Rumex x similatus
 280. Rumex simonkaianus
 281. Rumex simpliciflorus
 282. Rumex sinuatus
 283. Rumex x skofitzi
 284. Rumex skottsbergii - chút chít Lava
 285. Rumex songaricus
 286. Rumex x sorkhabadensis
 287. Rumex spathulatus
 288. Rumex spiralis - chút chít có cánh
 289. Rumex spurius
 290. Rumex stenoglottis
 291. Rumex x stenophylloides
 292. Rumex stenophyllus (đồng nghĩa của Rumex acetosa) - chút chít lá hẹp
 293. Rumex subalpinus - chút chít chân núi Alp
 294. Rumex subarcticus
 295. Rumex x subdubius
 296. Rumex subrotundus
 297. Rumex subtrilobus
 298. Rumex subvirescens
 299. Rumex suffruticosus
 300. Rumex suzukianus
 301. Rumex sylvaticus
 302. Rumex sylvestris
 303. Rumex x talaricus
 304. Rumex tenax
 305. Rumex tenellus
 306. Rumex thyrsoides
 307. Rumex tianschanicus
 308. Rumex tibeticus
 309. Rumex tingitanus
 310. Rumex tmoleus
 311. Rumex toepffieri
 312. Rumex tolimensis
 313. Rumex tomentellus
 314. Rumex × transbaicalicus
 315. Rumex triangularis
 316. Rumex triangulivalvis
 317. Rumex trifidus
 318. Rumex trinervius
 319. Rumex tuberosus
 320. Rumex tunetanus
 321. Rumex turcestanicus
 322. Rumex ucranicus
 323. Rumex x ujskensis
 324. Rumex x uludaghensis
 325. Rumex uncinulatus
 326. Rumex undulatus
 327. Rumex ursinus
 328. Rumex uruguayensis
 329. Rumex ussuriensis
 330. Rumex usticanus
 331. Rumex utahensis
 332. Rumex venosus - chút chít gân
 333. Rumex verrietianus
 334. Rumex verticillatus - chút chít đầm lầy
 335. Rumex vesceritensis
 336. Rumex vesicarius
 337. Rumex violascens - chút chít hoa tím
 338. Rumex wachteri
 339. Rumex Wallichii
 340. Rumex x weberi
 341. Rumex × wildtianus
 342. Rumex woodii
 343. Rumex woodsii
 344. Rumex x wrightii
 345. Rumex × xenogenus
 346. Rumex yezoensis
 347. Rumex yungningensis
 348. Rumex zsakii

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét