Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Danh mục cây thuốc Việt Nam


 1. 1 . Actisô
 2. ắc ó
 3. Âm địa quyết
 4. 2 . Anh đào 
 5. Ấu
 6. Ấu dại
 7. Ấu nước
 8. 3 . A kê
 9. 4 . A phiện
 10.  1 . Bài cành
 11. 2 . Bạch cập
 12. 3 . Bách chỉ
 13. 4 . Bạch chỉ nam
 14. 5 . Bạch cổ đinh
 15. 6 . Bạch đàn chanh
 16. 7 . Bạch đàn đỏ
 17. 8 . Bạch đàn hương
 18. 9 . Bạch đàn lá liễu
 19. 10 . Bạch đàn nam
 20. 11 . Bạch đàn trắng
 21. 12 . Bạch liễm
 22. 13 . Bách nhật
 23. 14 . Bạch phụ tử
 24. 15 . Bạch thược
 25. 16 . Bạch thược nam
 26. 17 . Bạch tiền lá liễu
 27. 18 . Bạch truật
 28. 19 . Bả chuột
 29. 20 . Bạch xà
 30. 21 . Bạc lá
 31. 22 . Bạ cốt tiêu
 32. 23 . Bảy lá một hoa
 33. 24 . Bên bai
 34. 25 . Bèo cái
 35. 26 . Bèo hoa dâu
 36. 27 . Bèo lục bình
 37. 28 . Bèo ong
 38. 29 . Bèo tấm
 39. 30 . Bèo tấm tía
 40. 31 . Bí bái
 41. 32 . Bí đặc
 42. 33 . Bí đao
 43. 34 . Bìm bìm dại
 44. 35 . Bìm bìm lam
 45. 36 . Bìm bìm lá nho
 46. 37 . Bìm bìm núi
 47. 38 . Bìm bìm tía
 48. 39 . Bìm bìm trắng
 49. 40 . Bìm bìm vàng
 50. 41 . Bí ngô
 51. 42 . Bí thơm
 52. 43 .
 53. 44 . Bời lời đắng
 54. 45 . Ba bét hoa nhiều
 55. 46 . Ba bông
 56. 47 . Ba gạc Châu đốc
 57. 48 . Ba gạc châu Phi
 58. 49 . Ba gạc Cuba
 59. 50 . Ba gạc lá nhỏ
 60. 51 . Ba gạc lá to
 61. 52 . Ba gạc Vân nam
 62. 53 . Bài cành
 63. 54 . Bại tượng
 64. 55 . Bại tượng hoa trắng
 65. 56 . Bại tượng lông ráp
 66. 57 . Bâng khuâng
 67. 58 . Bằng lăng nước
 68. 59 . Bằng lăng ổi
 69. 60 . Bằng phi
 70. 61 . Báng
 71. 62 . Bánh hỏi
 72. 63 . Ban Lá dính
 73. 64 . Ban Nêpan
 74. 65 . Ban rỗ
 75. 66 . Bàn tay ma
 76. 67 . Bán tự cảnh
 77. 68 . Bông xanh
 78. 69 . Bộp xoan ngược
 79. 70 . Bứa
 80. 71 . Bứa mọi
 81. 72 . Bứa mủ vàng
 82. 73 . Bứa nha
 83. 74 . Buc
 84. 75 . Bù dẻ
 85. 76 . Bù dẻ hoa nhỏ
 86. 77 . Bù dẻ lá lớn
 87. 78 . Bù dẻ trườn
 88. 79 . Bung lai
 89. 80 . Bún một buồng
 90. 81 . Bù ốc leo
 91. 82 . Bưởi
 92. 83 . Bưởi bung
 93. 84 . Bưởi chùm
 94. 85 . Bướm bạc
 95. 86 . Bướm bạc Campuchia
 96. 87 . Bướm bạc lá
 97. 88 . Bướm bạc quả nang
 98. 89 . Bướm bạc Rehder
 99. 90 . Bấc
 100. 91 . Bạc biển
 101. 92 . Bạc hà
 102. 93 . Ba chạc
 103. 94 . Bạc hà cay
 104. 95 . Ba chạc Poilane
 105. 96 . Bạc hà lục
 106. 97 . Bách bệnh
 107. 98 . Bách bộ
 108. 99 . Bách bộ đứng
 109. 100 . Bạch đàn xanh
 110. 101 . Bạch đậu khấu
 111. 102 . Bạch đầu nhỏ
 112. 103 . Bạch đàu ông
 113. 104 . Bạch đồng nữ
 114. 105 . Ba chẽ
 115. 106 . Bạch hạc
 116. 107 . Bách hợp
 117. 108 . Ba chĩa
 118. 109 . Bách kim
 119. 110 . Bắc sa sâm
 120. 111 . Bạc thau
 121. 112 . Bạc thau đá
 122. 113 . Bạc thau hoa đẩu
 123. 114 . Bạch truật
 124. 115 . Ba đậu
 125. 116 . Ba đậu tây
 126. 117 . Bả dột
 127. 118 . Ba gạc
 128. 119 . Ba gạc Ấn Độ
 129. 120 . Bại tượng lông ráp
 130. 121 . Ba gạc kích
 131. 122 . Ba gạc kích
 132. 123 . Bàm bàm
 133. 124 . Bàm bàm nam
 134. 125 . Bần
 135. 126 . Bán biên liên
 136. 127 . Báng
 137. 128 . Bàng bí
 138. 129 . Bàng hôi
 139. 130 . Báo xuân hoa
 140. 131 . Ba soi
 141. 132 . Bát giác liên
 142. 133 . Bã thuốc
 143. 134 . Bắt ruồi
 144. 135 . Bầu
 145. 136 . Bầu đất
 146. 137 . Bầu đất dại
 147. 138 . Bầu đất hoa vàng
 148. 139 . Bầu nâu
 149. 140 . Bí đỏ
 150. 141 . Biến hoá
 151. 142 . Biến hoá Blume
 152. 143 . Biến hoa sông Hằng
 153. 144 . Bí kỳ nam
 154. 145 . Bìm bìm
 155. 146 . Bìm bìm ba răng
 156. 147 . Bìm bìm cảnh
 157. 148 . Bìm bìm cảnh
 158. 149 . Bìm bìm chân cọp
 159. 150 . Bời lời lá tròn
 160. 151 . Bời lời nhớt
 161. 152 . Bời lời thon
 162. 153 . Bồng bồng
 163. 154 . Bồng nga truật
 164. 155 . Bông ổi
 165. 156 . Bông tai
 166. 157 . Bông vải
 167. 158 . Bông vàng
 168. 159 . Bông vàng lá hẹp
 169. 160 . Bùi tròn
 170. 161 . Bùi Wallich
 171. 162 . Bùm bụp
 172. 163 . Bùm bụp bông to
 173. 164 . Bùm bụp gai
 174. 165 . Bùm bụp nâu
 175. 166 . Bùm bụp trườn
 176. 167 . Bùm sụm
 177. 168 . Bún
 178. 169 . Bùng chè
 179. 170 . Bướm bạc trà
 180. 171 . Bụp giấm
 181. 172 . Bụt mọc
 182.  1 . Cách cỏ
 183. 2 . Cách lá rộng
 184. 3 . Cách lông mềm
 185. 4 . Cách lông vàng
 186. 5 . Cách thư lá trắng
 187. 6 . Cách thư Oldham
 188. 7 . Cà chua
 189. 8 . Cách vàng
 190. 9 . Cà dại hoa tím
 191. 10 . Cà dại hoa trắng
 192. 11 . Cà dại quả đỏ
 193. 12 . Cải bẹ
 194. 13 . Cải củ
 195. 14 . Cải cúc
 196. 15 . Cải cúc
 197. 16 . Cải đồng
 198. 17 . Cải giả
 199. 18 . Cải hoang
 200. 19 . Cải kim thất
 201. 20 . Cải ngọt
 202. 21 . Cải rừng bò
 203. 22 . Cải rừng bò lan
 204. 23 . Cà pháo
 205. 24 . Cà phê
 206. 25 . Cáp mộc hình sao
 207. 26 . Cáp to
 208. 27 . Cáp vàng
 209. 28 . Cà rốt
 210. 29 . Cát cánh
 211. 30 . Cát đằng cánh
 212. 31 . Cát đằng thơm
 213. 32 . Cát đằng thon
 214. 33 . Cất hoi
 215. 34 . Chai
 216. 35 . Chà là
 217. 36 . Chà là biển
 218. 37 . Chàm
 219. 38 . Chàm bụi
 220. 39 . Châm châu
 221. 40 . Chàm dại
 222. 41 . Chàm mèo
 223. 42 . Chan chan
 224. 43 . Chân chim
 225. 44 . Chẹo bông
 226. 45 . Chè quay
 227. 46 . Ché
 228. 47 . Chè tầng
 229. 48 . Chìa vôi
 230. 49 . Chìa vôi bò
 231. 50 . Chìa vôi bốn cạnh
 232. 51 . Chìa vôi Java
 233. 52 . Chìa vôi lông
 234. 53 . Chìa vôi mũi giáo
 235. 54 . Chìa vôi sáu cạnh
 236. 55 . Chùa dù
 237. 56 . Chua me đất
 238. 57 . Chua me đất hoa hồng
 239. 58 . Chua me đất hoa vàng
 240. 59 . Chua me lá me
 241. 60 . Chua ngút
 242. 61 . Chua ngút dai
 243. 62 . Chua ngút đốm
 244. 63 . Chua ngút hoa thưa
 245. 64 . Chua ngút hoa trắng
 246. 65 . Chuối con chông
 247. 66 . Chuối hột
 248. 67 . Chuối rẻ quạt
 249. 68 . Chuối rừng
 250. 69 . Chuồn chuồn
 251. 70 . Chút chít
 252. 71 . Chút chít chua
 253. 72 . Chút chít hoa dày
 254. 73 . Chút chít Nepal
 255. 74 . Chút chít nhăn
 256. 75 . Chút chít răng
 257. 76 . Cỏ gấu biển
 258. 77 . Cỏ gấu dài
 259. 78 . Cỏ gấu lông
 260. 79 . Cỏ gừng
 261. 80 . Côi
 262. 81 . Cói đầu hồng
 263. 82 . Cói dù
 264. 83 . Cói dùi bấc
 265. 84 . Cói dùi có đốt
 266. 85 . Cói dùi thô
 267. 86 . Cói dùi Wallich
 268. 87 . Cơm nguội cà
 269. 88 . Cơm nguội lông
 270. 89 . Cơm nguội màu
 271. 90 . Cơm nguội mộc
 272. 91 . Cơm nguội ngù
 273. 92 . Cơm nguội nhỏ
 274. 93 . Cơm nguội thân ngắn
 275. 94 . Cơm nguội tuyến
 276. 95 . Cơm nguội vòi
 277. 96 . Cơm nguội xanh tươi
 278. 97 . Cỏ móng ngựa
 279. 98 . Cọ nọt
 280. 99 . Cỏ phao lưới
 281. 100 . Cọ phèn
 282. 101 . Cỏ phổng
 283. 102 . Cỏ quan âm
 284. 103 . Cỏ kê
 285. 104 . Cỏ roi ngựa
 286. 105 . Cỏ rỏm
 287. 106 . Cỏ sán
 288. 107 . Cọ sẻ
 289. 108 . Cò sen
 290. 109 . Cỏ xước bông đỏ
 291. 110 . Cỏ xước nước
 292. 111 . Cổ yếm
 293. 112 . Cổ yếm lá bóng
 294. 113 . Cựa gà
 295. 114 . Cu bung
 296. 115 . Cúc áo
 297. 116 . Cúc áo hoa chùy
 298. 117 . Cúc áo rau
 299. 118 . Cúc bạc leo
 300. 119 . Cúc ba gân
 301. 120 . Cúc vạn thọ lùn
 302. 121 . Củ đậu
 303. 122 . Cù đề
 304. 123 . Cù đèn
 305. 124 . Cù đèn Delpy
 306. 125 . Cù đèn đuôi
 307. 126 . Củ dền
 308. 127 . Cù đèn hộ sản
 309. 128 . Cù đèn lá bạc
 310. 129 . Cù đèn lông
 311. 130 . Cù đèn lông cứng
 312. 131 . Cẩm cù
 313. 132 . Cẩm cù khác lá
 314. 133 . Cẩm cù lông
 315. 134 . Cẩm cù nhiều hoa
 316. 135 . Cẩm cù xoan ngược
 317. 136 . Cẩm địa la
 318. 137 . Cam đường
 319. 138 . Cam hôi
 320. 139 . Cầm mộc
 321. 140 . Cam núi
 322. 141 . Cam rừng
 323. 142 . Cần dại
 324. 143 . Cần
 325. 144 . Cang
 326. 145 . Cang ấn
 327. 146 . Canh châu
 328. 147 . Cà nghét
 329. 148 . Cáng lò
 330. 149 . Cang mai
 331. 150 . Cánh diều
 332. 151 . Canhkina
 333. 152 . Cánh nỏ
 334. 153 . Câu đằng Bắc
 335. 154 . Câu đằng bóng
 336. 155 . Câu đằng cành leo
 337. 156 . Câu đằng lá thon
 338. 157 . Câu đằng lá to
 339. 158 . Câu đằng quả không cuống
 340. 159 . Câu đằng Trung Quốc
 341. 160 . Câu kỷ
 342. 161 . Câu kỷ quả đen
 343. 162 . Cau Lào
 344. 163 . Cầu qua nhám
 345. 164 . Chanh
 346. 165 . Chanh kiên
 347. 166 . Chanh ốc
 348. 167 . Chành rành
 349. 168 . Chanh rừng
 350. 169 . Chanh trường
 351. 170 . Chân kiềng
 352. 171 . Chân rết
 353. 172 . Chân trâu
 354. 173 . Châu thụ
 355. 174 . Chay
 356. 175 . Chóc máu
 357. 176 . Chóc móc
 358. 177 . Chóc ri
 359. 178 . Chóc roi
 360. 179 . Chó đẻ
 361. 180 . Chó đẻ dáng đẹp
 362. 181 . Chó đẻ hoa đỏ
 363. 182 . Chó đẻ thân xanh
 364. 183 . Chổi
 365. 184 . Chổi đực
 366. 185 . Chòi mòi
 367. 186 . Cỏ bướm nhẵn
 368. 187 . Cỏ bướm tím
 369. 188 . Cỏ bướm trắng
 370. 189 . Cọ sẻ
 371. 190 . Coca
 372. 191 . Cọ cảnh
 373. 192 . Cóc chua
 374. 193 . Cóc chuột
 375. 194 . Cốc đá
 376. 195 . Cỏ chét ba
 377. 196 . Cò cò
 378. 197 . Cocoa
 379. 198 . Cỏ cò ke
 380. 199 . Cỏ cứt lợn
 381. 200 . Cọc vàng
 382. 201 . Cổ dải
 383. 202 . Cỏ đắng
 384. 203 . Cọ dầu
 385. 204 . Cỏ đậu hai lá
 386. 205 . Cỏ đầu rìu
 387. 206 . Cỏ đầu rìu hoa nách
 388. 207 . Cò ke lông
 389. 208 . Cỏ ken
 390. 209 . Cò ke quả có lông
 391. 210 . Cỏ kỳ nhông
 392. 211 . Cola
 393. 212 . Cỏ lào
 394. 213 . Cỏ lá tre
 395. 214 . Cỏ lá xoài
 396. 215 . Cỏ lết
 397. 216 . Cỏ luồng
 398. 217 . Cỏ mần trầu
 399. 218 . Cỏ tháp bút
 400. 219 . Cỏ tháp bút yếu
 401. 220 . Cỏ the
 402. 221 . Cỏ thi
 403. 222 . Cỏ thỏ
 404. 223 . Cỏ tim phòng
 405. 224 . Cốt khí củ
 406. 225 . Cốt khí muồng
 407. 226 . Cốt khí tía
 408. 227 . Cốt mà
 409. 228 . Cỏ tóc tiên
 410. 229 . Cúc dùi trống
 411. 230 . Cúc gai
 412. 231 . Cúc hoa trắng
 413. 232 . Cúc hoa vàng
 414. 233 . Cúc hoa xoắn
 415. 234 . Củ chuối
 416. 235 . Cúc lá cà
 417. 236 . Cúc leo
 418. 237 . Cúc liên chi dại
 419. 238 . Cúc lục lăng
 420. 239 . Củ mài gừng
 421. 240 . Củ nần
 422. 241 . Củ nâu
 423. 242 . Củ nêm
 424. 243 . Cườm thảo mềm
 425. 244 . Cứt ngựa
 426. 245 . Cứt quạ
 427. 246 . Cứt quạ lớn
 428. 247 . Củ trâu
 429. 248 . Củ từ
 430. 249 . Củ từ nước
 431. 250 .
 432. 251 . Cẩm
 433. 252 . Cậy
 434. 253 . Cà ba thùy
 435. 254 . Ca cao
 436. 255 . Cách
 437. 256 . Cà chắc
 438. 257 . Cà đắng ngọt
 439. 258 . Ca di xoan
 440. 259 . Cà độc dược
 441. 260 . Cà độc dược cảnh
 442. 261 . Cà độc dược gai tù
 443. 262 . Cà độc dược lùn
 444. 263 . Cà gai
 445. 264 . Cà gai leo
 446. 265 . Cà hai hoa
 447. 266 . Cải bắp
 448. 267 . Cải rừng lá kích
 449. 268 . Cải rừng tía
 450. 269 . Cải soong
 451. 270 . Cải thảo
 452. 271 . Cải thìa
 453. 272 . Cải trời
 454. 273 . Cải xanh
 455. 274 . Cam
 456. 275 . Cam chua
 457. 276 . Cẩm chướng gấm
 458. 277 . Cậm cò
 459. 278 . Cám
 460. 279 . Cam thảo
 461. 280 . Cam thảo đất
 462. 281 . Cam thảo dây
 463. 282 . Cẩm thị
 464. 283 . Cam thìa
 465. 284 . Cám trắng
 466. 285 . Cà muối
 467. 286 . Căm xe
 468. 287 . Cà na
 469. 288 . Cần hôi
 470. 289 . Cần tây
 471. 290 . Cần thăng
 472. 291 . Cần trôi
 473. 292 . Cảo bản
 474. 293 . Cao cẳng lá nhỏ
 475. 294 . Cào cào
 476. 295 . Cao su
 477. 296 . Cáp điền
 478. 297 . Cáp gai đen
 479. 298 . Cáp hàng rào
 480. 299 . Cà trái vàng
 481. 300 . Cà trời
 482. 301 . Cát sâm
 483. 302 . Cau
 484. 303 . Cau cảnh vàng
 485. 304 . Cau chuột Bà na
 486. 305 . Cau chuột Ba vì
 487. 306 . Cau chuột Nam Bộ
 488. 307 . Cau chuột núi
 489. 308 . Câu đằng
 490. 309 . Cau rừng
 491. 310 . Cẩu tích
 492. 311 . Cẩu tích Nhật Bản
 493. 312 . Cà vú dê
 494. 313 . Cầy
 495. 314 . Cây men
 496. 315 . Cây se
 497. 316 . Cây sữa trâu
 498. 317 . Chạ bục
 499. 318 . Chạc ba
 500. 319 . Chân chim gân dày
 501. 320 . Chân chim hoa chụm
 502. 321 . Chân chim leo
 503. 322 . Chân chim leo hoa trắng
 504. 323 . Chân chim núi
 505. 324 . Chân chim núi đá
 506. 325 . Chân danh hoa thưa
 507. 326 . Chân danh nam
 508. 327 . Chân danh Tà lơn
 509. 328 . Chân danh Trung Quốc
 510. 329 . Chay Bắc Bộ
 511. 330 . Chay Cúc phương
 512. 331 . Chay lá bóng
 513. 332 . Chây xiêm
 514. 333 . Chè
 515. 334 . Chè dại
 516. 335 . Chè dây
 517. 336 . Chè hàng rào
 518. 337 . Chè lông
 519. 338 . Chẹo
 520. 339 . Chiêng chiếng
 521. 340 . Chiết cánh
 522. 341 . Chiêu liêu
 523. 342 . Chiêu liêu nghệ
 524. 343 . Chiêu liêu nước
 525. 344 . Chi hùng tròn tròn
 526. 345 . Chỉ thiên giả
 527. 346 . Chi tử bì
 528. 347 . Choại
 529. 348 . Chóc
 530. 349 . Chòi mòi bụi
 531. 350 . Chòi mòi Henry
 532. 351 . Chòi mòi nam
 533. 352 . Chòi mòi Poilane
 534. 353 . Chòi mòi tía
 535. 354 . Chòi mòi trắng
 536. 355 . Chôm chôm
 537. 356 . Chong
 538. 357 . Chò nhai
 539. 358 . Chò xanh
 540. 359 . Chua ngút lá thuôn
 541. 360 . Chùm bao lớn
 542. 361 . Chùm gởi ký sinh
 543. 362 . Chùm gởi ký sinh
 544. 363 . Chùm lé
 545. 364 . Chùm ngây
 546. 365 . Chùm rụm
 547. 366 . Chùm ruột
 548. 367 . Chuối
 549. 368 . Chuối cô đơn
 550. 369 . Cọ
 551. 370 . Cỏ bạc đầu
 552. 371 . Cỏ bạc đầu lá ngắn
 553. 372 . Cỏ ba lá
 554. 373 . Cỏ bợ
 555. 374 . Cỏ bờm ngựa
 556. 375 . Cỏ bông
 557. 376 . Cỏ bướm
 558. 377 . Cỏ bươm bướm
 559. 378 . Cỏ bươm bướm tràn
 560. 379 . Cỏ chè vè
 561. 380 . Cỏ chè vè sáng
 562. 381 . Cỏ chông
 563. 382 . Cóc kèn
 564. 383 . Cóc kèn Balansa
 565. 384 . Cóc kèn chùy dài
 566. 385 . Cóc kèn leo
 567. 386 . Cóc kèn mũi
 568. 387 . Cóc kèn sét
 569. 388 . Cóc mẩn
 570. 389 . Cỏ diệt ruồi
 571. 390 . Cỏ dùi trống
 572. 391 . Cỏ đuôi chó
 573. 392 . Cỏ đuôi lươn
 574. 393 . Cò ke
 575. 394 . Cỏ gà
 576. 395 . Cỏ gân cốt hạt to
 577. 396 . Cỏ gạo
 578. 397 . Cỏ gấu
 579. 398 . Cỏ gấu ăn
 580. 399 . Cói gạo
 581. 400 . Cói nước
 582. 401 . Cói quăn bông tròn
 583. 402 . Cói quăn lưỡi liềm
 584. 403 . Cói sa biển
 585. 404 . Cói túi quả mọng
 586. 405 . Cói tương bông rậm
 587. 406 . Cối xay
 588. 407 . Cò ke á châu
 589. 408 . Cò ke lá ké
 590. 409 . Cỏ mật gấu
 591. 410 . Cỏ mật nhẵn
 592. 411 . Cỏ may
 593. 412 . Cơm cháy
 594. 413 . Côm lang
 595. 414 . Côm lá thon
 596. 415 . Cơm nếp
 597. 416 . Cơm nguội
 598. 417 . Cơm nguội bẹp
 599. 418 . Cơm nguội búng
 600. 419 . Cơm rượu
 601. 420 . Cỏ mủ
 602. 421 . Côn chè
 603. 422 . Cỏ nến
 604. 423 . Cỏ nến lá hẹp
 605. 424 . Còng
 606. 425 . Còng da
 607. 426 . Cỏ ngọt
 608. 427 . Cỏ nhọ nồi
 609. 428 . Cồ nốc lá lớn
 610. 429 . Cỏ seo gà
 611. 430 . Cỏ seo gà xẻ nửa
 612. 431 . Cỏ sữa hoa không cuống
 613. 432 . Cỏ sữa hồng
 614. 433 . Cỏ sữa lá lớn
 615. 434 . Cỏ sữa lá nhỏ
 616. 435 . Cỏ tai hổ
 617. 436 . Cỏ tai hùm
 618. 437 . Cốt cắn
 619. 438 . Cỏ thạch sùng
 620. 439 . Cỏ tranh
 621. 440 . Cỏ trói gà
 622. 441 . Cốt toái bổ
 623. 442 . Cỏ vàng
 624. 443 . Cỏ vắp thơm
 625. 444 . Cỏ voi
 626. 445 . Cỏ vỏ lúa
 627. 446 . Cơi
 628. 447 . Cỏ xạ hương
 629. 448 . Cỏ xước
 630. 449 . Cúc chân vịt
 631. 450 . Cúc chân vịt Ấn
 632. 451 . Cúc chân vịt Xênêgan
 633. 452 . Cúc chỉ thiên
 634. 453 . Cúc chỉ thiên mềm
 635. 454 . Cúc dại
 636. 455 . Cúc đắng
 637. 456 . Cúc dùi trống
 638. 457 . Cúc đồng tiền
 639. 458 . Cúc đồng tiền dại
 640. 459 . Cúc mắt cá nhỏ
 641. 460 . Cúc mốc
 642. 461 . Cúc mộc
 643. 462 . Cúc móng ngựa
 644. 463 . Cúc mui
 645. 464 . Cúc nghệ nâu
 646. 465 . Cúc tam thất
 647. 466 . Cúc tần
 648. 467 . Cúc trừ trùng
 649. 468 . Cúc vạn thọ
 650. 469 . Cù đèn răng ngựa
 651. 470 . Cù đèn Roxburgh
 652. 471 . Cù đèn Thorel
 653. 472 . Củ dòm
 654. 473 . Củ dong
 655. 474 . Củ gió
 656. 475 . Cui
 657. 476 . Củ khỉ
 658. 477 . Cù mạch
 659. 478 . Cù mai
 660. 479 . Củ mài
 661. 480 . Cửu nguyên lục
 662. 1 . Dầu con rái đỏ
 663. 2 . Dầu đắng
 664. 3 . Dầu dấu
 665. 4 . Dầu dấu chẻ ba
 666. 5 . Dầu dấu lá tần bì
 667. 6 . Dâu dây
 668. 7 . Dầu trà beng
 669. 8 . Dây bá
 670. 9 . Dây bánh nem
 671. 10 . Dây bầu rừng
 672. 11 . Dây bói cá
 673. 12 . Dây giun
 674. 13 . Dây giun nhỏ
 675. 14 . Dây gối
 676. 15 . Dây gối tròn
 677. 16 . Dây hàm liên
 678. 17 . Dây hòa liệt
 679. 18 . Dây hoàng liên
 680. 19 . Dây hồ cầu
 681. 20 . Dây húc
 682. 21 . Dây hương
 683. 22 . Dây khai
 684. 23 . Dền canh
 685. 24 . Dền cơm
 686. 25 . Dền đuôi chồn
 687. 26 . Dền gai
 688. 27 . Dền leo
 689. 28 . Dền tây
 690. 29 . Dẻ Trùng khánh
 691. 30 . Dệu
 692. 31 . Dệu cảnh
 693. 32 . Dong nước
 694. 33 . Dong riềng
 695. 34 . Dong rừng
 696. 35 . Dóng xanh
 697. 36 . Dứa Mỹ
 698. 37 . Dứa Mỹ lá nhỏ
 699. 38 . Dưa núi
 700. 39 . Dừa nước
 701. 40 . Dứa
 702. 41 . Dứa sợi
 703. 42 . Dứa sợi gai nhỏ
 704. 43 . Dứa thơm
 705. 44 . Dũ dẻ trâu
 706. 45 . Dũ dẻ trơn
 707. 46 . Dung lá táo
 708. 47 . Dung lá thon
 709. 48 . Dung lụa
 710. 49 . Dung mốc
 711. 50 . Duối
 712. 51 . Dành dành lá hẹp
 713. 52 . Dâu
 714. 53 . Dầu mè
 715. 54 . Dầu mè tía
 716. 55 . Dầu nóng
 717. 56 . Dây chiều châu Á
 718. 57 . Dây chiều không lông
 719. 58 . Dây cóc
 720. 59 . Dây cồng cộng
 721. 60 . Dây cổ rùa
 722. 61 . Dây cốt khí
 723. 62 . Dây củ chi
 724. 63 . Dây dang
 725. 64 . Dây đằng ca
 726. 65 . Dây mề gà
 727. 66 . Dây mối
 728. 67 . Dây nam hoàng
 729. 68 . Dây ông lão
 730. 69 . Dây phục linh
 731. 70 . Dây quả cong
 732. 71 . Dây quai ba lô
 733. 72 . Dây quai bị
 734. 73 . Dây quai bị lá thon
 735. 74 . Dây sương sâm nhọn
 736. 75 . Dây táo
 737. 76 . Dây thanh phong
 738. 77 . Dây thần thông
 739. 78 . Dây thìa canh
 740. 79 . Dây thìa canh gân mạng
 741. 80 . Dây thường xuân
 742. 81 . Dây tóc tiên
 743. 82 . Dây trổ
 744. 83 . Dây trường khế
 745. 84 . Dây trường ngân
 746. 85 . Diếp cá
 747. 86 . Diếp cá suối
 748. 87 . Diếp dại
 749. 88 . Diếp xoăn
 750. 89 . Dừa
 751. 90 . Dứa Bắc
 752. 91 . Dưa bở
 753. 92 . Dướng
 754. 93 . Dương cam cúc
 755. 94 . Dương đào Trung Quốc
 756. 95 . Dương đầu tà
 757. 96 . Dương địa hoàng
 758. 97 . Dướng nhỏ
 759. 98 . Dương xỉ thường
 760. 99 . Du sam
 761. 100 . Dũ sang
 762. 101 .
 763. 102 . Dạ cẩm
 764. 103 . Dạ hoa
 765. 104 . Dạ hợp
 766. 105 . Dạ hương
 767. 106 . Dâm xanh
 768. 107 . Dành dành
 769. 108 . Dành dành bóng
 770. 109 . Dâu bầu đen
 771. 110 . Dầu choòng
 772. 111 . Dầu đồng
 773. 112 . Dầu giun
 774. 113 . Dầu lai có củ
 775. 114 . Dâu núi
 776. 115 . Dầu rái
 777. 116 . Dâu rượu
 778. 117 . Dâu tàu
 779. 118 . Dâu tây
 780. 119 . Dây bông xanh
 781. 120 . Dây cám
 782. 121 . Dây càng cua
 783. 122 . Dây cao su
 784. 123 . Dây cao su hồng
 785. 124 . Dây chàm
 786. 125 . Dây chè
 787. 126 . Dây chẽ ba
 788. 127 . Dây chiều
 789. 128 . Dây chiều Ấn Độ
 790. 129 . Dây đầu mầu
 791. 130 . Dây đau xương
 792. 131 . Dây đế rút
 793. 132 . Dây dọi tên
 794. 133 . Dây đòn gánh
 795. 134 . Dây đòn kẻ cắp
 796. 135 . Dây gắm
 797. 136 . Dây gắm lá rộng
 798. 137 . Dây gân
 799. 138 . Dây giáo vàng
 800. 139 . Dây không lá
 801. 140 . Dây khố rách
 802. 141 . Dây lá bạc
 803. 142 . Dây lim
 804. 143 . Dây lõi tiền
 805. 144 . Dây lõi tiền rễ dài
 806. 145 . Dây lưỡi lợn
 807. 146 . Dây mật
 808. 147 . Dây mát
 809. 148 . Dây mấu
 810. 149 . Dây quai tròn
 811. 150 . Dây quần quân
 812. 151 . Dây quinh tàu
 813. 152 . Dây rơm
 814. 153 . Dây ruột gà
 815. 154 . Dây sâm
 816. 155 . Dây sen
 817. 156 . Dây song bào
 818. 157 . Dây sương sâm
 819. 158 . Dây vác rừng
 820. 159 . Dây vằng trắng
 821. 160 . Dây vòng ky
 822. 161 . Dây vú trâu
 823. 162 . Dây xanh
 824. 163 . Dây xanh lông
 825. 164 . Dây xen
 826. 165 . Diêm giác
 827. 166 .
 828. 167 . Dọc
 829. 168 . Dó đất
 830. 169 . Dó đất hình cầu
 831. 170 . Dó mười nhị
 832. 171 . Dớn đen
 833. 172 . Dong
 834. 173 . Dừa cạn
 835. 174 . Dưa chuột
 836. 175 . Dưa chuột dại
 837. 176 . Dưa dại
 838. 177 . Dưa gang
 839. 178 . Dưa gang tây
 840. 179 . Dứa gỗ
 841. 180 . Dứa gỗ nhỏ
 842. 181 . Dưa hấu
 843. 182 . Dưa lông nhím
 844. 183 . Dùi đục
 845. 184 . Dung chụm
 846. 185 . Dung đắng
 847. 186 . Dung đất
 848. 187 . Dung đen
 849. 188 . Dung hoa chùy
 850. 189 . Duối cỏ
 851. 190 . Duối leo
 852. 191 . Duối ô rô
 853. 192 . Duối rừng
 854.  1 . Đại bi
 855. 2 . Đại bi lá lượn
 856. 3 . Đài hái
 857. 4 . Đại hoa đỏ
 858. 5 . Đại hoàng
 859. 6 . Đại kế
 860. 7 . Đại quản hoa ba màu
 861. 8 . Đại quản hoa Nam Bộ
 862. 9 . Đại quản hoa Robinson
 863. 10 . Đại trắng
 864. 11 . Đa lông
 865. 12 . Đậu cờ
 866. 13 . Đậu dại
 867. 14 . Đậu đen
 868. 15 . Đậu đen thòng
 869. 16 . Đậu đỏ
 870. 17 . Đậu tương
 871. 18 . Đậu tương dại
 872. 19 . Đậu ván trắng
 873. 20 . Đậu vẩy ốc
 874. 21 . Đậu xanh
 875. 22 . Đay
 876. 23 . Đề
 877. 24 . Đen
 878. 25 . Đông quỳ
 879. 26 . Đồng tiền
 880. 27 . Đơn hẹp
 881. 28 . Đơn hồng
 882. 29 . Đơn kim
 883. 30 . Đơn lá nhọn
 884. 31 . Đơn lào
 885. 32 . Đu đủ
 886. 33 . Đưng mảnh
 887. 34 . Đước
 888. 35 . Đước xanh
 889. 36 . Đuôi chồn chân thỏ
 890. 37 . Đuôi chồn hoe
 891. 38 . Đuôi chồn lá tim
 892. 39 . Ích mẫu
 893. 40 . Ích mẫu nam
 894. 41 . Ô môi
 895. 42 . Ông lão Henry
 896. 43 . Ô núi Ava
 897. 44 . Ô quyết
 898. 45 . Ô rô
 899. 46 . Ô rô lửa hoa cong
 900. 47 . Ổ rồng
 901. 48 . Ổ rồng tràng
 902. 49 . Ô rô nước
 903. 50 . Ổ sao
 904. 51 . Ổ sao dãy
 905. 52 . ắc ó
 906. 53 . Âm địa quyết
 907. 54 . Ấu
 908. 55 . Ấu dại
 909. 56 . Ấu nước
 910. 57 . Đàn hương trắng
 911. 58 . Đan sâm
 912. 59 . Đào
 913. 60 . Đào lộn hột
 914. 61 . Đào tiên
 915. 62 . Đa Talbot
 916. 63 . Đạt phước
 917. 64 . Đa tròn lá
 918. 65 . Đậu ma
 919. 66 . Đậu mèo
 920. 67 . Đậu mèo lớn
 921. 68 . Đậu mèo rừng
 922. 69 . Đậu mỏ leo
 923. 70 . Đậu mỏ nhỏ
 924. 71 . Đậu muồng ăn
 925. 72 . Đậu ngự
 926. 73 . Đay dại
 927. 74 . Đay quả dài
 928. 75 . Điều đỏ
 929. 76 . Điều nhuộm
 930. 77 . Đinh công
 931. 78 . Đinh hương
 932. 79 . Đinh lăng
 933. 80 . Đình lịch
 934. 81 . Đỉnh tùng
 935. 82 . Đơn Trung Quốc
 936. 83 . Đơn tướng quân
 937. 84 . Đơn vàng
 938. 85 . Đót
 939. 86 . Đỗ trọng
 940. 87 . Đỗ trọng dây
 941. 88 . Đỗ trọng dây vỏ hồng
 942. 89 . Đỗ trọng nam
 943. 90 . Đuôi trâu
 944. 91 . Đương quy
 945. 92 . Ổ vẩy
 946. 93 . Ý dĩ
 947. 94 . Đa búp đỏ
 948. 95 . Đa Cua
 949. 96 . Đa đa
 950. 97 . Đại
 951. 98 . Đắng cay
 952. 99 . Đắng cay ba lá
 953. 100 . Đắng cay leo
 954. 101 . Đằng hoàng
 955. 102 . Ðảng sâm
 956. 103 . Đăng tiêu
 957. 104 . Đăng tiêu châu Mỹ
 958. 105 . Đậu bắp
 959. 106 . Đậu biếc
 960. 107 . Đậu biếc lông vàng
 961. 108 . Đậu biển
 962. 109 . Đậu cánh dơi
 963. 110 . Đậu chiều
 964. 111 . Đậu cộ
 965. 112 . Đậu cộ biển
 966. 113 . Đậu đũa
 967. 114 . Đậu gạo
 968. 115 . Đậu gió
 969. 116 . Đậu Hà Lan
 970. 117 . Đầu heo
 971. 118 . Đậu hoa tuyến
 972. 119 . Đậu khác quả
 973. 120 . Đầu nưa
 974. 121 . Đậu răng ngựa
 975. 122 . Đậu rồng
 976. 123 . Đầu rùa
 977. 124 . Đậu tắc
 978. 125 . Đay suối
 979. 126 . Đa
 980. 127 . Đậu rựa
 981. 128 . Đậu tây
 982. 129 . Địa hoàng
 983. 130 . Địa liền
 984. 131 . Địa phu
 985. 132 . Địa tiền
 986. 133 . Địa y phổi
 987. 134 . Điên điển
 988. 135 . Điên điển đẹp
 989. 136 . Điền thanh bụi
 990. 137 . Điền thanh gai
 991. 138 . Độc hoạt
 992. 139 . Đom đóm
 993. 140 . Đơn châu chấu
 994. 141 . Đơn đỏ
 995. 142 . Đơn lộc ớt
 996. 143 . Đơn lưỡi hổ
 997. 144 . Đơn mặt trời
 998. 145 . Đơn nem
 999. 146 . Đơn núi
 1000. 147 . Đơn răng cưa
 1001. 148 . Đơn rau má
 1002. 149 . Đơn trà
 1003. 150 . Đơn trâm
 1004. 151 . Đơn trắng
 1005. 152 . Đu đủ rừng
 1006. 153 . Đùng đình
 1007. 154 . Đưng hạt cứng
 1008. 155 . Đưng láng
 1009. 156 . Đuôi chồn màu
 1010. 157 . Đuôi chồn Nam Bộ
 1011. 158 . Đuôi chồn tóc
 1012. 159 . Đuôi chuột
 1013. 160 . Đuôi công hoa đỏ
 1014. 161 . Đuôi công hoa trắng
 1015.  162 . É dùi trống
 1016. 163 . É lớn đầu
 1017.  1 . Gia đỏ trong
 1018. 2 . Giam
 1019. 3 . Giáng hương
 1020. 4 . Giáng hương ấn
 1021. 5 . Giang núi
 1022. 6 . Giang ông
 1023. 7 . Giần sàng
 1024. 8 . Giọt sành
 1025. 9 . Giọt sành Hồng Kông
 1026. 10 . Giâu gia
 1027. 11 . Giâu gia xoan
 1028. 12 . Giổi tanh
 1029. 13 . Giổi trái
 1030. 14 . Gõ đỏ
 1031. 15 . Gội
 1032. 16 . Gối hạc
 1033. 17 . Gối hạc bằng
 1034. 18 . Gối hạc đen
 1035. 19 . Gối hạc nhăn
 1036. 20 . Gối hạc nhọn
 1037. 21 . Gối hạc trắng
 1038. 22 . Gội nước
 1039. 23 . Găng cơm
 1040. 24 . Găng gai
 1041. 25 . Găng gai cong
 1042. 26 . Găng hai hạt
 1043. 27 . Găng nam bộ
 1044. 28 . Găng nước
 1045. 29 . Găng trắng
 1046. 30 . Găng tu hú
 1047. 31 . Gáo
 1048. 32 . Gạo
 1049. 33 . Gáo không cuống
 1050. 34 . Guồi
 1051. 35 . Guồi Tây
 1052. 36 . Guột
 1053. 37 . Guột cứng
 1054. 38 . Guột rạng
 1055. 39 . Ga
 1056. 40 . Gấc
 1057. 41 . Ga
 1058. 42 . Gai cua
 1059. 43 . Gai dầu
 1060. 44 . Gai kim
 1061. 45 . Gai ma vương
 1062. 46 . Găng chụm
 1063. 47 . Gạo sấm
 1064. 48 . Gáo tròn
 1065. 49 . Gáo vàng
 1066. 50 . Gáo viên
 1067. 51 . Gạt nai
 1068. 52 . Ghẻ
 1069. 53 . Ghi có đốt
 1070. 54 . Ghi lá xoan
 1071. 55 . Ghi trắng
 1072. 56 . Giá
 1073. 57 . Giác đé
 1074. 58 . Giẻ
 1075. 59 . Giẻ có cuống
 1076. 60 . Giền
 1077. 61 . Giẻ nam bộ
 1078. 62 . Giềng giềng
 1079. 63 . Giềng giềng đẹp
 1080. 64 . Giá co
 1081. 65 . Giổi
 1082. 66 . Giổi găng
 1083. 67 . Giổi nhung
 1084. 68 . Gõ mật
 1085. 69 . Gon
 1086. 70 . Gọng vó lá bán nguyệt
 1087. 71 . Gõ nước
 1088. 72 . Gừa
 1089. 73 . Gùi da
 1090. 74 . Gùi da có cánh
 1091. 75 . Gừng
 1092. 76 . Gừng dại
 1093. 77 . Gừng gió
 1094. 78 . Gừng lúa
 1095.  1 . Hoắc hương núi
 1096. 2 . Hoa cỏ
 1097. 3 . Hoa giấy
 1098. 4 . Hoa hiên
 1099. 5 . Hoa hồng
 1100. 6 . Hóa hương
 1101. 7 . Hoa ki
 1102. 8 . Hoa ki nhọn
 1103. 9 . Hoa mười giờ
 1104. 10 . Hoàng bá
 1105. 11 . Hoàng cầm
 1106. 12 . Hoàng liên
 1107. 13 . Hoàng liên gai
 1108. 14 . Hoàng liên ô rô
 1109. 15 . Hoàng manh
 1110. 16 . Hoàng nàn
 1111. 17 . Hoàng tinh hoa đỏ
 1112. 18 . Hoàng tinh hoa đốm
 1113. 19 . Hoàng tinh hoa trắng
 1114. 20 . Hoa phấn
 1115. 21 . Hoạt bi
 1116. 22 . Hoa thảo
 1117. 23 . Huyệt khuynh tía
 1118. 24 . Huyết rồng
 1119. 25 . Huyết rồng hoa nhỏ
 1120. 26 . Huỳnh bá
 1121. 27 . Huỳnh đường
 1122. 28 . Huỳnh liên
 1123. 29 . Huỳnh xà
 1124. 30 . Hy kiểm
 1125. 31 . Hy thiêm
 1126. 32 . Hắc xà
 1127. 33 . Hải anh
 1128. 34 . Hải đồng
 1129. 35 . Hải đồng nhiều hoa
 1130. 36 . Hài nhi cúc
 1131. 37 . Hải thông
 1132. 38 . Han lình
 1133. 39 . Hàn the
 1134. 40 . Hàn the ba hoa
 1135. 41 . Hàn the cây
 1136. 42 . Han voi
 1137. 43 . Háo duyên trị lãi
 1138. 44 . Hà thủ ô
 1139. 45 . Hà thủ ô trắng
 1140. 46 . Hậu bì hương
 1141. 47 . Hậu phác nam
 1142. 48 . Hẹ
 1143. 49 . Hôi
 1144. 50 . Hồi đầu
 1145. 51 . Hồi
 1146. 52 . Hồi núi
 1147. 53 . Hồi nước
 1148. 54 . Hồ lô ba
 1149. 55 . Hong
 1150. 56 . Hồng anh
 1151. 57 . Hồng bì
 1152. 58 . Hồng bì rừng
 1153. 59 . Hồng câu
 1154. 60 . Hu đay
 1155. 61 . Hu đen
 1156. 62 . Huệ
 1157. 63 . Húng cây
 1158. 64 . Húng chanh
 1159. 65 . Húng giổi
 1160. 66 . Húng lũi
 1161. 67 . Hương bài
 1162. 68 . Hướng dương
 1163. 69 . Hướng dương dại
 1164. 70 . Hương lâu
 1165. 71 . Hạ khô thảo
 1166. 72 . Hàm ếch
 1167. 73 . Hàm huốt
 1168. 74 . Hàm xì
 1169. 75 . Han dây
 1170. 76 . Hành
 1171. 77 . Hành biển
 1172. 78 . Hành ta
 1173. 79 . Hành tăm
 1174. 80 . Hành tây
 1175. 81 . Hế mọ
 1176. 82 . Hèo
 1177. 83 . Hếp
 1178. 84 . Hoa bươm bướm
 1179. 85 . Hoa cánh giấy
 1180. 86 . Hoa chông
 1181. 87 . Hoắc hương
 1182. 88 . Hoa chuông đỏ
 1183. 89 . Hoắc hương hoa nhỏ
 1184. 90 . Hoắc hương nhẵn
 1185. 91 . Hoàng cầm Ấn
 1186. 92 . Hoàng cầm Nam bộ
 1187. 93 . Hoàng cầm râu
 1188. 94 . Hoàng đàn
 1189. 95 . Hoàng đằng
 1190. 96 . Hoàng đàn giả
 1191. 97 . Hoàng đằng lá to
 1192. 98 . Hoàng hoa
 1193. 99 . Hoàng kinh
 1194. 100 . Hoàng kỳ
 1195. 101 . Hoa tiên
 1196. 102 . Hoa tiên to
 1197. 103 . Hoa tím
 1198. 104 . Hoa tím khiêm
 1199. 105 . Hoa tí ngọ
 1200. 106 . Hổ bì
 1201. 107 . Hồ chi
 1202. 108 . Hồ đào
 1203. 109 . Hòe
 1204. 110 . Hòe Bắc bộ
 1205. 111 . Hòe lông
 1206. 112 . Hồng
 1207. 113 . Hồng hoa
 1208. 114 . Hồng mai
 1209. 115 . Hồng nhiều hoa
 1210. 116 . Hồng xiêm
 1211. 117 . Hóp
 1212. 118 . Hợp hoan
 1213. 119 . Hợp hoan thơm
 1214. 120 . Hổ vĩ mép lá vàng
 1215. 121 . Hổ vĩ xám
 1216. 122 . Hương nhu tía
 1217. 123 . Hương nhu trắng
 1218. 124 . Hương thảo
 1219. 125 . Húp lông
 1220. 126 . Huyễn sâm
 1221. 127 . Huyễn tinh
 1222. 128 . Huyết đằng
 1223. 129 . Huyết dụ
 1224. 130 . Huyết giác
 1225. 131 . Huyết hoa
 1226.  1 . Ké khuyết
 1227. 2 . Ké lông
 1228. 3 . Kẹn
 1229. 4 . Kê náp
 1230. 5 . Keo Ả Rập
 1231. 6 . Keo cao
 1232. 7 . Keo cắt
 1233. 8 . Keo đẹp
 1234. 9 . Keo giậu
 1235. 10 . Keo ta
 1236. 11 . Keo trắng
 1237. 12 . Kiệu
 1238. 13 . Kiều mạch
 1239. 14 . Kim anh
 1240. 15 . Kim cang Campuchia
 1241. 16 . Kim cang đứng
 1242. 17 . Kim cang lá bắc
 1243. 18 . Kim cang lá mỏng
 1244. 19 . Kim cang lá quế
 1245. 20 . Kim cang lá thuôn
 1246. 21 . Kim cang lá xoan
 1247. 22 . Kim cang nhiều tán
 1248. 23 . Khoai dái
 1249. 24 . Khoai lang
 1250. 25 . Khoai na
 1251. 26 . Khoai nưa
 1252. 27 . Khoai nước
 1253. 28 . Khoai rạng
 1254. 29 . Khoai sọ
 1255. 30 . Khoai tây
 1256. 31 . Khoai vạc
 1257. 32 . Khổ diệp
 1258. 33 . Khôi
 1259. 34 . Kim ngân lẫn
 1260. 35 . Kim ngân lông
 1261. 36 . Kim phượng
 1262. 37 . Kim quất
 1263. 38 . Kim sương
 1264. 39 . Kim tước chi
 1265. 40 . Kim vàng
 1266. 41 . Kính
 1267. 42 . Kinh giới
 1268. 43 . Kinh giới dại
 1269. 44 .
 1270. 45 . Kê chân vịt
 1271. 46 . Kê cốt thảo
 1272. 47 . Ké đầu ngựa
 1273. 48 . Ké đay vàng
 1274. 49 . Ké đồng tiền
 1275. 50 . Ké hoa đào
 1276. 51 . Ké hoa vàng
 1277. 52 . Kê huyết đằng
 1278. 53 . Kê huyết đằng núi
 1279. 54 . Keo tuyến to
 1280. 55 . Ké trơn
 1281. 56 . Kháo lông nhung
 1282. 57 . Kháo nhậm
 1283. 58 . Khảo quang
 1284. 59 . Kháo vàng bông
 1285. 60 . Khế
 1286. 61 . Khế rừng
 1287. 62 . Khế rừng lá trinh nữ
 1288. 63 . Khế tàu
 1289. 64 . Khoai ca
 1290. 65 . Khôi nước
 1291. 66 . Khồm
 1292. 67 . Khô mộc
 1293. 68 . Khóm rằn
 1294. 69 . Khổ sâm
 1295. 70 . Khổ sâm Bắc bộ
 1296. 71 . Khúc khắc
 1297. 72 . Khúng khéng
 1298. 73 . Khứu tiết thảo
 1299. 74 . Khuy áo nhẵn
 1300. 75 . Kim cang quả to
 1301. 76 . Kim cang Trung Quốc
 1302. 77 . Kim điệp
 1303. 78 . Kim đồng
 1304. 79 . Kim đồng nam
 1305. 80 . Kim giao
 1306. 81 . Kim ngân
 1307. 82 . Kim ngân dại
 1308. 83 . Kim ngân hoa to
 1309. 84 . Kim ngân lá mốc
 1310. 85 . Kinh giới đất
 1311. 86 . Kinh giới nhăn
 1312. 87 . Kinh giới phổ biến
 1313. 88 . Kro
 1314. 89 . Kỳ nam kiến
 1315.  1 . Lan cau tím
 1316. 2 . Lan chân rết lá nhọn
 1317. 3 . Lan cò môi đỏ
 1318. 4 . Lan cò răng
 1319. 5 . Lan củ dây
 1320. 6 . Lan cuốn chiếu
 1321. 7 . Lan đất bông ngắn
 1322. 8 . Lan đất hoa trắng
 1323. 9 . Lan đầu rồng
 1324. 10 . Lan gấm
 1325. 11 . Lan gấm đất cao
 1326. 12 . Lan quạt lá đuôi điều
 1327. 13 . Lan san hô
 1328. 14 . Lan sóc sách
 1329. 15 . Lăn tăn
 1330. 16 . Lan tóc tiên
 1331. 17 . Lan trúc
 1332. 18 . Lan tục đoạn Trung Quốc
 1333. 19 . Lá nước
 1334. 20 . Lan vẩy rắn
 1335. 21 . Lan xương cá
 1336. 22 . Lát hoa
 1337. 23 . Lức dây
 1338. 24 . Lục lạc
 1339. 25 . Lục lạc bò
 1340. 26 . Lục lạc bốn cạnh
 1341. 27 . Lục lạc đài dài
 1342. 28 . Lục lạc dây
 1343. 29 . Lục lạc đỏ
 1344. 30 . Lục lạc không cuống
 1345. 31 . Lục lạc kim
 1346. 32 . Lục lạc lá bắc
 1347. 33 . Lục thảo thưa
 1348. 34 . Lucuma
 1349. 35 . Lu lu đực
 1350. 36 . Lù mù
 1351. 37 . Lùng
 1352. 38 . Lười mèo tai chuột
 1353. 39 . Lười nai
 1354. 40 . Lười rắn
 1355. 41 . Lười rắn trắng
 1356. 42 . Lười ươi
 1357. 43 . Lương gai
 1358. 44 . Lạc nồm mò
 1359. 45 . Lạc thạch
 1360. 46 . Lạc thạch lông gỉ
 1361. 47 . Lạc tiên
 1362. 48 . Lạc tiên cảnh
 1363. 49 . Lạc tiên Wilson
 1364. 50 . Lá diễn
 1365. 51 . Lá hến
 1366. 52 . Lai
 1367. 53 . Lài son
 1368. 54 . Lài trâu ít hoa
 1369. 55 . Liễu
 1370. 56 . Liễu bách
 1371. 57 . Liễu tường hoa đỏ
 1372. 58 . Lim
 1373. 59 . Lim vang
 1374. 60 . Linh
 1375. 61 . Linh chi
 1376. 62 . Linh đồi
 1377. 63 . Linh lăng
 1378. 64 . Loa kèn đỏ
 1379. 65 . Loa kèn trắng
 1380. 66 . Lòng mang
 1381. 67 . Long kên
 1382. 68 . Long màng
 1383. 69 . Lòng mang lá lệch
 1384. 70 . Long não
 1385. 71 . Long nha thảo
 1386. 72 . Lòng trứng
 1387. 73 . Lòng trứng thông thường
 1388. 74 . Long tu
 1389. 75 . Lọ nồi
 1390. 76 . Lọ nồi Hải Nam
 1391. 77 . Lấu
 1392. 78 . Lá buông
 1393. 79 . Lá buông cao
 1394. 80 . Lạc
 1395. 81 . Lạc địa
 1396. 82 . Lài trâu lá nhỏ
 1397. 83 . Lài trâu núi Lu
 1398. 84 . Lá lốt
 1399. 85 . Lá lụa
 1400. 86 . Lâm bòng
 1401. 87 . Lá men
 1402. 88 . Lá móng
 1403. 89 . Lâm phát
 1404. 90 . Lâm vồ
 1405. 91 . Lan bạch hạc
 1406. 92 . Lan giáng hương
 1407. 93 . Lá ngón
 1408. 94 . Lanh
 1409. 95 . Lan hạc đính
 1410. 96 . Lan hài đốm
 1411. 97 . Lan kiếm
 1412. 98 . Lan len rách
 1413. 99 . Lan lô hội
 1414. 100 . Lan một lá
 1415. 101 . Lan quạt dẹt
 1416. 102 . Lau
 1417. 103 . Lấu bà
 1418. 104 . Lấu bò
 1419. 105 . Lấu lông hoe
 1420. 106 . Le lông trắng
 1421. 107 . Lấu núi
 1422. 108 . Lấu ông
 1423. 109 . Lấu Poilane
 1424. 110 . Lấu tuyến
 1425. 111 .
 1426. 112 . Lẻ bạn
 1427. 113 . Lộc mại
 1428. 114 . Lộc mại lá dài
 1429. 115 . Lộc mại nhỏ
 1430. 116 . Lộc vừng
 1431. 117 . Lộc vừng hoa chùm
 1432. 118 . Lô Hội
 1433. 119 . Loi
 1434. 120 . Lõi thọ
 1435. 121 . Long đởm
 1436. 122 . Long đởm cứng
 1437. 123 . Lọ nồi ô rô
 1438. 124 . Lốp bốp
 1439. 125 . Lốt
 1440. 126 . Lúa
 1441. 127 . Lúa mạch
 1442. 128 . Lúa mì
 1443. 129 . Luân kế
 1444. 130 . Luân rô đỏ
 1445. 131 . Luân thùy
 1446. 132 . Lức
 1447. 133 . Lục lạc lá ổi dài
 1448. 134 . Lục lạc lá ổi tròn
 1449. 135 . Lục lạc mũi mác
 1450. 136 . Lục lạc mụt
 1451. 137 . Lục lạc năm lá
 1452. 138 . Lục lạc sét
 1453. 139 . Lục lạc sợi
 1454. 140 . Lục lạc trắng
 1455. 141 . Lục lạc tù
 1456. 142 . Lục thảo
 1457. 143 . Lương trắng
 1458. 144 . Lương xương
 1459. 145 . Lựu
 1460.  1 . Mao lương
 1461. 2 . Mao lương Quang đông
 1462. 3 . Mao quả
 1463. 4 . Mạ sưa
 1464. 5 . Mạ sưa to
 1465. 6 . Mát
 1466. 7 . Mặt cắt
 1467. 8 . Mật cật gai
 1468. 9 . Mật đất
 1469. 10 . Mắt gà
 1470. 11 . Mã tiền
 1471. 12 . Me nước
 1472. 13 . Mèn văn
 1473. 14 . Me rừng
 1474. 15 . Mè tré
 1475. 16 . Mến tường
 1476. 17 . Mía
 1477. 18 . Mía dò
 1478. 19 . Mía dò hoa gốc
 1479. 20 . Mía lau
 1480. 21 . Mí mắt
 1481. 22 .
 1482. 23 . Móng bò Champion
 1483. 24 . Móng bò chùm
 1484. 25 . Móng bò Curtis
 1485. 26 . Móng bò đỏ
 1486. 27 . Móng bò Hậu Giang
 1487. 28 . Móng bò Lakhon
 1488. 29 . Móng bò lông đỏ
 1489. 30 . Móng bò lông phún
 1490. 31 . Móng bò lửa
 1491. 32 . Móng bò sọc
 1492. 33 . Mua thấp
 1493. 34 . Mua thường
 1494. 35 . Mức
 1495. 36 . Mức chàm
 1496. 37 . Mức hoa đỏ
 1497. 38 . Mức hoa trắng
 1498. 39 . Mức hoa trắng nhỏ
 1499. 40 . Mức lông
 1500. 41 . Mức lông mềm
 1501. 42 . Mui
 1502. 43 . Mùi chó quả mọng
 1503. 44 . Muồng biển
 1504. 45 . Muống biển
 1505. 46 . Muồng chét
 1506. 47 . Muồng đỏ
 1507. 48 . Muồng hai nang
 1508. 49 . Muồng hoa đào
 1509. 50 . Muồng hoè
 1510. 51 . Muồng Java
 1511. 52 . Muồng lá ngắn
 1512. 53 . Muồng lá tù
 1513. 54 . Muồng lông
 1514. 55 . Mã đậu linh
 1515. 56 . Mã đậu linh khác lá
 1516. 57 . Mã đậu linh lá to
 1517. 58 . Mã đề
 1518. 59 . Mã đề Á
 1519. 60 . Mã đề kim
 1520. 61 . Mã đề mã
 1521. 62 . Ma hoàng
 1522. 63 . Mai
 1523. 64 . Mai cánh lõm
 1524. 65 . Mai chiếu thuỷ
 1525. 66 . Mán đỉa
 1526. 67 . Mán đỉa trâu
 1527. 68 . Mãng cầu xiêm
 1528. 69 . Măng cụt
 1529. 70 . Măng leo
 1530. 71 . Màng tang
 1531. 72 . Măng tây
 1532. 73 . Mảnh bát
 1533. 74 . Mảnh cộng
 1534. 75 . Mạnh trâu
 1535. 76 . Mạn kinh
 1536. 77 . Mắt trâu nhỏ
 1537. 78 . Máu chó
 1538. 79 . Mẫu đơn
 1539. 80 . Mẫu kinh
 1540. 81 . Mẫu kinh năm lá
 1541. 82 . Mâu linh
 1542. 83 . Mẫu thảo
 1543. 84 . Mẫu thảo mềm
 1544. 85 . Mẫu thảo quả dài
 1545. 86 . Mây dài
 1546. 87 . Mây dẻo
 1547. 88 . Mộc hương
 1548. 89 . Mộc ký ngũ hùng
 1549. 90 . Móc mèo
 1550. 91 . Móc mèo xanh
 1551. 92 . Mộc nhĩ
 1552. 93 . Mộc nhĩ lông
 1553. 94 . Mộc nhĩ trắng
 1554. 95 . Móc
 1555. 96 . Mộc thông
 1556. 97 . Mộc thông nhỏ
 1557. 98 . Mộc thông to
 1558. 99 . Mồng tơi núi
 1559. 100 . Mớp lá đẹp
 1560. 101 . Mỏ quạ
 1561. 102 . Mỏ quạ ba mũi
 1562. 103 . Mò răng cưa
 1563. 104 . Mỏ sẻ
 1564. 105 . Mơ tam thể
 1565. 106 . Mơ tròn
 1566. 107 . Mua
 1567. 108 . Mua bà
 1568. 109 . Mua bò
 1569. 110 . Mướp hỗ
 1570. 111 . Mướp khía
 1571. 112 . Mướp rừng
 1572. 113 . Mướp sát
 1573. 114 . Mù u
 1574. 115 . Mỵ ê
 1575. 116 .
 1576. 117 . Mạc ca
 1577. 118 . Mạc ca răng
 1578. 119 . Mạch môn
 1579. 120 . Mắc mát
 1580. 121 . Mắc cỡ
 1581. 122 . Mắc coọc
 1582. 123 . Mạc tâm
 1583. 124 . Mái dầm
 1584. 125 . Mai vàng
 1585. 126 . Mã liên an
 1586. 127 . Mắm
 1587. 128 . Mấm đen
 1588. 129 . Mám núi
 1589. 130 . Mâm xôi
 1590. 131 . Mận
 1591. 132 . Mãn bụi
 1592. 133 . Màn đất
 1593. 134 . Mạn kinh lá đơn
 1594. 135 . Màn màn
 1595. 136 . Màn màn hoa vàng
 1596. 137 . Màn màn tím
 1597. 138 . Mần mây
 1598. 139 . Mận rừng
 1599. 140 . Mãn sơn hương
 1600. 141 . Mần tưới
 1601. 142 . Mào gà
 1602. 143 . Mào gà trắng
 1603. 144 . Mã tiền cành vuông
 1604. 145 . Mã tiền hoa nách
 1605. 146 . Mã tiền hoa tán
 1606. 147 . Mã tiền Trung Quốc
 1607. 148 . Mật mông hoa
 1608. 149 . Mặt quỷ
 1609. 150 . Mật sâm
 1610. 151 . Mát tơ
 1611. 152 . Mắt trâu
 1612. 153 . Mắt trâu mép nguyên
 1613. 154 . Mây lộ
 1614. 155 . Mây mật
 1615. 156 . Mây tất
 1616. 157 . Mây vọt
 1617. 158 . Me
 1618. 159 . Mè đất
 1619. 160 . Mè đất mềm
 1620. 161 . Mè đất nhám
 1621. 162 . Mè đất rìa
 1622. 163 . Mễ đoàn hoa
 1623. 164 . Men bia
 1624. 165 . Mít
 1625. 166 . Mít nài
 1626. 167 . Mít tố nữ
 1627. 168 .
 1628. 169 . Mỏ bạc
 1629. 170 . Mộc
 1630. 171 . Mô ca
 1631. 172 . Móc bông đơn
 1632. 173 . Móc cánh hợp
 1633. 174 . Móc diều
 1634. 175 . Mỏ chim
 1635. 176 . Mộc tiền
 1636. 177 . Mộc tiền to
 1637. 178 . Mò đỏ
 1638. 179 . Mò giấy
 1639. 180 . Mỏ hạc
 1640. 181 . Mơ leo
 1641. 182 . Mò mâm xôi
 1642. 183 . Môn bạc hà
 1643. 184 . Môn dóc
 1644. 185 . Môn đốm
 1645. 186 . Móng bò trắng
 1646. 187 . Móng bò trở xanh
 1647. 188 . Móng bò vàng
 1648. 189 . Móng ngựa
 1649. 190 . Móng ngựa lá có đuôi
 1650. 191 . Móng ngựa lá to
 1651. 192 . Móng rồng
 1652. 193 . Móng rồng nhỏ
 1653. 194 . Móng rùa
 1654. 195 . Mồng tơi
 1655. 196 . Mưa cưa
 1656. 197 . Mua hoa đỏ
 1657. 198 . Mua leo
 1658. 199 . Mua lông
 1659. 200 . Mua nhiều hoa
 1660. 201 . Mua núi
 1661. 202 . Mua rừng trắng
 1662. 203 . Mua sẻ tế bông
 1663. 204 . Mua tép
 1664. 205 . Mua tép có mào
 1665. 206 . Mua tép Nêpan
 1666. 207 . Mùi
 1667. 208 . Mũi mác
 1668. 209 . Mùi tàu
 1669. 210 . Mùi tây
 1670. 211 . Mù mắt
 1671. 212 . Mung rô Trung Quốc
 1672. 213 . Muối
 1673. 214 . Muối hoa trắng
 1674. 215 . Muỗm
 1675. 216 . Muỗm leo
 1676. 217 . Muồng lùn
 1677. 218 . Muồng ngót
 1678. 219 . Muồng ngủ
 1679. 220 . Muồng nhiều hoa
 1680. 221 . Muồng trâu
 1681. 222 . Muồng trĩn
 1682. 223 . Muồng trinh nữ
 1683. 224 . Muồng truổng
 1684. 225 . Muồng xiêm
 1685. 226 . Mướp
 1686. 227 . Mướp đắng
 1687.  1 . Náng lá rộng
 1688. 2 . Nàng nàng
 1689. 3 . Năng ngọt
 1690. 4 . Nắp ấm
 1691. 5 . Nạp lụa
 1692. 6 . Na rừng
 1693. 7 . Ngải chân vịt
 1694. 8 . Ngải cứu
 1695. 9 . Ngải đắng
 1696. 10 . Ngải giun
 1697. 11 . Ngải hoa vàng
 1698. 12 . Nghệ đen
 1699. 13 . Nghể điểm
 1700. 14 . Nghể đông
 1701. 15 . Nghể gai
 1702. 16 . Nghể hình sợi
 1703. 17 . Nghể hình sợi lông ngắn
 1704. 18 . Nghể hoa đầu
 1705. 19 . Nghệ
 1706. 20 . Nghể mềm
 1707. 21 . Nghể nhẵn
 1708. 22 . Nghể núi
 1709. 23 . Ngõa lông
 1710. 24 . Ngõa vi
 1711. 25 . Ngõa vi gân mờ
 1712. 26 . Ngõa vi lớn
 1713. 27 . Ngọc diệp
 1714. 28 . Ngọc lan hoa trắng
 1715. 29 . Ngọc lan hoa vàng
 1716. 30 . Ngọc lan tây
 1717. 31 . Ngọc lan tây lá rộng
 1718. 32 . Ngọc nữ
 1719. 33 . Ngọc nữ treo
 1720. 34 . Nhài nhiều hoa
 1721. 35 . Nhài thon
 1722. 36 . Nhả mận
 1723. 37 . Nhãn
 1724. 38 . Nhãn chày
 1725. 39 . Nhãn dê
 1726. 40 . Nhạ nhầu
 1727. 41 . Nhãn hương
 1728. 42 . Nhãn mọi cánh
 1729. 43 . Nhân trần
 1730. 44 . Nhân trần hoa đầu
 1731. 45 . Na
 1732. 46 . Nai
 1733. 47 . Na leo
 1734. 48 . Nấm bọc
 1735. 49 . Nấm cà
 1736. 50 . Nấm mào gà
 1737. 51 . Nam mộc hương
 1738. 52 . Nấm mối
 1739. 53 . Nấm mực
 1740. 54 . Nấm mụn trắng
 1741. 55 . Nấm phiến đốm chuông
 1742. 56 . Nấm rơm
 1743. 57 . Nam sa sâm
 1744. 58 . Nấm sò
 1745. 59 . Nấm sữa
 1746. 60 . Nấm tai mèo
 1747. 61 . Ngâu
 1748. 62 . Ngâu Roxburgh
 1749. 63 . Ngâu rừng
 1750. 64 . Ngâu tàu
 1751. 65 . Ngà voi
 1752. 66 . Ngấy
 1753. 67 . Ngấy ba hoa
 1754. 68 . Ngấy đảo Môluyc
 1755. 69 . Ngấy hoa trắng
 1756. 70 . Ngấy lá đay
 1757. 71 . Ngấy lá hồng
 1758. 72 . Ngổ trâu
 1759. 73 . Ngũ gia gai
 1760. 74 . Ngũ gia hương
 1761. 75 . Ngũ gia nhỏ
 1762. 76 . Ngũ sắc
 1763. 77 . Ngút
 1764. 78 . Ngút nhớt
 1765. 79 . Ngút to
 1766. 80 . Ngút Wallich
 1767. 81 . Ngưu bàng
 1768. 82 . Ngưu tất
 1769. 83 . Nho dại
 1770. 84 . Nho đất
 1771. 85 . Nhội
 1772. 86 . Nho lông
 1773. 87 . Nho núi
 1774. 88 . Nho rừng
 1775. 89 . Nhót
 1776. 90 . Nhót dại
 1777. 91 . Nhót Loureiro
 1778. 92 . Nhót núi
 1779. 93 . Nhót rừng
 1780. 94 . Nở ngày đất
 1781. 95 . Nóng Nêpan
 1782. 96 . Nổ
 1783. 97 . Nụ
 1784. 98 . Nưa chân vịt
 1785. 99 . Núc nác
 1786. 100 . Nụ đinh
 1787. 101 . Nữ lang
 1788. 102 . Nữ lang nhện
 1789. 103 . Nuốt dịu
 1790. 104 . Nuốt hôi
 1791. 105 . Nấm chân chim
 1792. 106 . Nấm cỏ dày
 1793. 107 . Nắm cơm
 1794. 108 . Nấm cỏ tranh
 1795. 109 . Nấm cựa gà
 1796. 110 . Nấm dai
 1797. 111 . Nấm dắt
 1798. 112 . Nấm đỏ
 1799. 113 . Nấm độc xanh đen
 1800. 114 . Nấm hương
 1801. 115 . Nấm tán da cam
 1802. 116 . Nấm thông
 1803. 117 . Nam xích thược
 1804. 118 . Nấm xốp hồng
 1805. 119 . Ná nang
 1806. 120 . Ná nang lá nguyên
 1807. 121 . Náng
 1808. 122 . Năng củ
 1809. 123 . Nàng hai
 1810. 124 . Náng hoa đỏ
 1811. 125 . Ngải lục bình
 1812. 126 . Ngải mọi
 1813. 127 . Ngải nạp hương đầu to
 1814. 128 . Ngải Nhật
 1815. 129 . Ngải rợm
 1816. 130 . Ngái
 1817. 131 . Ngải thơm
 1818. 132 . Ngải tiên
 1819. 133 . Ngẫn chày
 1820. 134 . Nga trưởng
 1821. 135 . Ngấy lá lê
 1822. 136 . Ngấy lá tim ngược
 1823. 137 . Ngấy lông gỉ
 1824. 138 . Ngấy nhiều lá bắc
 1825. 139 . Ngấy tía
 1826. 140 . Nghể
 1827. 141 . Nghể bào
 1828. 142 . Nghể bụi
 1829. 143 . Nghể bún
 1830. 144 . Nghể chàm
 1831. 145 . Nghể răm
 1832. 146 . Nghể râu
 1833. 147 . Nghệ rễ vàng
 1834. 148 . Nghể tăm
 1835. 149 . Nghệ ten đồng
 1836. 150 . Nghể thường
 1837. 151 . Nghệ trắng
 1838. 152 . Nghiến
 1839. 153 . Ngô
 1840. 154 . Ngõa khỉ
 1841. 155 . Ngọc phượng hoa
 1842. 156 . Ngọc trúc
 1843. 157 . Ngọc trúc hoàng tinh
 1844. 158 . Ngọc vạn
 1845. 159 . Ngọc vạn vàng
 1846. 160 . Ngoi
 1847. 161 . Ngô thù du
 1848. 162 . Ngô thù du lá xoan
 1849. 163 . Ngọt nai
 1850. 164 . Ngót nghẻo
 1851. 165 . Ngũ vị
 1852. 166 . Ngũ vị tử nam
 1853. 167 . Nguyên tuy cúc
 1854. 168 . Nguyệt quế
 1855. 169 . Nguyệt quới
 1856. 170 . Nhài
 1857. 171 . Nhài dây
 1858. 172 . Nhài gân
 1859. 173 . Nhài leo
 1860. 174 . Nhài nhăn
 1861. 175 . Nhân trần nhiều lá bắc
 1862. 176 . Nhân trần Trung Quốc
 1863. 177 . Nhàu
 1864. 178 . Nhàu lá nhỏ
 1865. 179 . Nhàu lông
 1866. 180 . Nhàu lông mềm
 1867. 181 . Nhàu nước
 1868. 182 . Nhị định răng nhỏ
 1869. 183 . Nho
 1870. 184 . Nhọc
 1871. 185 . Nhọc đen
 1872. 186 . Nhựa ruồi lá nhỏ
 1873. 187 . Nhục đậu khấu
 1874. 188 . Nhum
 1875. 189 . Nhũ mộc
 1876. 190 . Nhung hoa
 1877. 191 . Nhụy lưỡi lá nhỏ
 1878. 192 . Niễng
 1879. 193 . Niệt dó
 1880. 194 .
 1881. 195 . Nóng
 1882. 196 . Nuốt lá cò ke
 1883.  1 . Oa nhi đằng
 1884. 2 . Oa nhi đằng lá nhỏ
 1885.  164 . Ổ chim
 1886. 165 . Ốc tử
 1887. 166 . Ô đầu
 1888. 167 . Ô dược
 1889. 168 . Ô dược Chun
 1890. 169 . Ổi
 1891. 170 . Ô liu
 1892. 171 . Ô liu khác gốc
 1893. 172 . Ổ sao lá màng
 1894. 173 . Ổ sao vẩy ngắn
 1895. 174 . Ớt
 1896. 175 . Ớt bị
 1897. 176 . Ớt cà
 1898. 177 . Ớt chỉ thiên
 1899. 178 . Ớt làn lá nhỏ
 1900. 179 . Ớt làn lá to
 1901. 180 . Ớt tím
 1902. 181 . Ổ vạch lá ngón

 1903.  1 . Pison
 1904. 2 . Pison hoa tán
 1905. 3 . Pơmu
 1906. 4 . Phá cố chỉ
 1907. 5 . Phấn phòng kỷ
 1908. 6 . Phát lãnh công
 1909. 7 . Phật thủ
 1910. 8 . Phèn đen
 1911. 9 . Phì diệp biển
 1912. 10 . Phi lao
 1913. 11 . Phi yến
 1914. 12 . Phong hà
 1915. 13 . Phòng phong nam
 1916. 14 . Phòng phong thảo
 1917. 15 . Phong quỳ
 1918. 16 . Phong quỳ bò
 1919. 17 . Phong vũ hoa
 1920. 18 . Phục linh
 1921. 19 . Phù dung
 1922. 20 . Phụng vi
 1923. 21 . Phượng
 1924. 22 . Phương dung
 1925. 23 . Phượng tiên Trung Quốc
 1926.  1 . Quái thảo mềm
 1927. 2 . Qua lâu
 1928. 3 . Qua lâu bao lớn
 1929. 4 . Qua lâu trứng
 1930. 5 . Quán chúng
 1931. 6 . Quăng
 1932. 7 . Quả ngọt
 1933. 8 . Quảng phòng kỷ
 1934. 9 . Quyển bá xanh lục
 1935. 10 . Quyển bá yếu
 1936. 11 . Quyển trục thảo
 1937. 12 . Quyết
 1938. 13 . Quyết ấp đá
 1939. 14 . Quyết ấp đá lá nạc
 1940. 15 . Quyết chân phù
 1941. 16 . Quyết lá thông
 1942. 17 . Quyết lông nhọn
 1943. 18 . Quyết lưới dày sáng
 1944. 19 . Quyết trăng non ba lá
 1945. 20 . Quao
 1946. 21 . Quao nước
 1947. 22 . Quao vàng
 1948. 23 . Quạ quạ
 1949. 24 . Quất
 1950. 25 . Quạt lông
 1951. 26 . Quế
 1952. 27 . Quế bạc
 1953. 28 . Quế Bắc bộ
 1954. 29 . Quế bon
 1955. 30 . Quế gân to
 1956. 31 . Quặn hoa Grandier
 1957. 32 . Quặn hoa vòi lông
 1958. 33 . Quặn hoa Yersin
 1959. 34 . Quả nổ
 1960. 35 . Quả nổ bò
 1961. 36 . Quả nổ lùn
 1962. 37 . Quả nổ ống to
 1963. 38 . Quả nổ sà
 1964. 39 . Quan thần hoa
 1965. 40 . Quản trọng
 1966. 41 . Quế hoa trắng
 1967. 42 . Quế hương
 1968. 43 . Quế lá hẹp
 1969. 44 . Quế quan
 1970. 45 . Quế rành
 1971. 46 . Quế thanh
 1972. 47 . Quyển bá
 1973. 48 . Quyển bá bám đá
 1974. 49 . Quyển bá móc
 1975. 50 . Quyển bá quấn
 1976. 51 . Quyết vòi voi
 1977. 52 . Quỳnh
 1978. 53 . Quỳnh lam
 1979. 54 . Quýt
 1980. 55 . Quýt rừng
 1981.  1 . Râm Trung Quốc
 1982. 2 . Ráng bay
 1983. 3 . Ráng biển
 1984. 4 . Ráng can xỉ hình phảng
 1985. 5 . Ráng can xỉ lá dài
 1986. 6 . Ráng can xỉ lá nhỏ
 1987. 7 . Ráng can xỉ lông to
 1988. 8 . Ráng can xỉ thân có lông
 1989. 9 . Răng cưa lá rộng
 1990. 10 . Răng cưa mũi nhọn
 1991. 11 . Rau diếp đắng
 1992. 12 . Rau diếp đắng lá nhỏ
 1993. 13 . Rau diếp đắng lá răng
 1994. 14 . Rau diếp đắng nhiều đầu
 1995. 15 . Rau diếp đắng núi
 1996. 16 . Rau dớn
 1997. 17 . Rau đông
 1998. 18 . Rau dừa nước
 1999. 19 . Râu hùm
 2000. 20 . Râu hùm lớn
 2001. 21 . Rau khúc
 2002. 22 . Ráy đuôi nhọn
 2003. 23 . Ráy gai
 2004. 24 . Ráy lá mũi tên
 2005. 25 . Ráy leo
 2006. 26 . Ráy leo Cathcart
 2007. 27 . Ráy leo Hồng Kông
 2008. 28 . Ráy leo lá lớn
 2009. 29 . Ráy leo lá rách
 2010. 30 . Ráy leo Trung Quốc
 2011. 31 . Ráy ngót
 2012. 32 . Ráy nham
 2013. 33 . Rọc rạch lửa
 2014. 34 . Roi
 2015. 35 . Roi đỏ
 2016. 36 . Roi mật
 2017. 37 . Rong bún nhiều nhánh
 2018. 38 . Rong cải biển nhẵn
 2019. 39 . Rong đá cong
 2020. 40 . Rong đại bò
 2021. 41 . Rong đầm lầy
 2022. 42 . Rong đuôi chó
 2023. 43 . Rong đuôi chồn
 2024. 44 . Rong thạch
 2025. 45 . Rong thun thút nhánh đốt
 2026. 46 . Rong thuốc giun sần
 2027. 47 . Rong xương cá
 2028. 48 . Rong xương cá
 2029. 49 . Rùm nao
 2030. 50 . Rum thơm
 2031. 51 . Rung rìa
 2032. 52 . Rung rúc
 2033. 53 . Rung rúc lá lớn
 2034. 54 . Rung rúc nhiều hoa
 2035. 55 . Ráng yểm dực cánh
 2036. 56 . Ráng yểm dực rỗ
 2037. 57 . Rau bánh lái
 2038. 58 . Rau báo rừng
 2039. 59 . Rau bép
 2040. 60 . Rau càng cua
 2041. 61 . Rau càng cua bốn lá
 2042. 62 . Rau câu chỉ vàng
 2043. 63 . Rau câu dẹp
 2044. 64 . Rau chân vịt
 2045. 65 . Rau má mỡ
 2046. 66 . Rau má núi
 2047. 67 . Rau mát
 2048. 68 . Râu mèo
 2049. 69 . Rau mỏ
 2050. 70 . Rau mui
 2051. 71 . Rau muối
 2052. 72 . Rau muống
 2053. 73 . Rau mương đất
 2054. 74 . Rau mương đứng
 2055. 75 . Rau răm
 2056. 76 . Rau răng hoẵng đẹp
 2057. 77 . Rau răng hoẵng lá hẹp
 2058. 78 . Rau rễ xé
 2059. 79 . Râu rồng
 2060. 80 . Rau rươi
 2061. 81 . Rau rươi đơn giản
 2062. 82 . Rau rươi lá bắc
 2063. 83 . Rau rươi lông tuyến
 2064. 84 . Rau rút
 2065. 85 . Rau sam
 2066. 86 . Rẻ quạt
 2067. 87 . Rẻ quạt núi
 2068. 88 . Rết nây Trung Quốc
 2069. 89 . Rêu hồng đài
 2070. 90 . Rêu lá vẩy
 2071. 91 . Rêu than
 2072. 92 . Riềng
 2073. 93 . Riềng ấm
 2074. 94 . Riềng bẹ
 2075. 95 . Riềng dơi
 2076. 96 . Riềng lưỡi ngắn
 2077. 97 . Râm
 2078. 98 . Râm bụt
 2079. 99 . Râm bụt kép
 2080. 100 . Râm bụt leo
 2081. 101 . Râm bụt xẻ cánh
 2082. 102 . Răng cưa tía
 2083. 103 . Rạng đông
 2084. 104 . Ráng đuôi phụng gần
 2085. 105 . Ràng ràng
 2086. 106 . Ràng ràng Ford
 2087. 107 . Ráng song quần
 2088. 108 . Ráng song quần lá đơn
 2089. 109 . Ráng thổ xỉ bò
 2090. 110 . Ráng tiên tọa gai nhỏ
 2091. 111 . Ráng vi lân nhám
 2092. 112 . Rau chua
 2093. 113 . Rau cúc sữa
 2094. 114 . Rau đắng
 2095. 115 . Rau đắng biển
 2096. 116 . Rau đắng đất
 2097. 117 . Rau đắng lá lớn
 2098. 118 . Rau đắng lông
 2099. 119 . Rau diếp
 2100. 120 . Rau diếp dại
 2101. 121 . Rau khúc dưới trắng
 2102. 122 . Rau khúc nhiều thân
 2103. 123 . Rau khúc tẻ
 2104. 124 . Rau lưỡi bò
 2105. 125 . Rau má
 2106. 126 . Rau mác
 2107. 127 . Rau mác tròn
 2108. 128 . Rau má lá rau muống
 2109. 129 . Rau má lá to
 2110. 130 . Rau má lông
 2111. 131 . Rau mương hoa nhỏ
 2112. 132 . Rau mương lông
 2113. 133 . Rau mương
 2114. 134 . Rau ngổ
 2115. 135 . Rau ngổ lá đối
 2116. 136 . Rau om
 2117. 137 . Rau om Trung Quốc
 2118. 138 . Rau phong luân
 2119. 139 . Rau phong luân nhỏ
 2120. 140 . Rau pơ la
 2121. 141 . Rau sắng
 2122. 142 . Rau tai voi
 2123. 143 . Rau tàu bay
 2124. 144 . Rau tế tấm
 2125. 145 . Rau tinh tú
 2126. 146 . Rau tô
 2127. 147 . Rau vi
 2128. 148 . Rau vi lá dừa
 2129. 149 . Rau xương cá
 2130. 150 . Ráy
 2131. 151 . Re cẩm chướng
 2132. 152 . Rè đẹp
 2133. 153 . Re đỏ
 2134. 154 . Rễ gió
 2135. 155 . Re mốc
 2136. 156 . Re mới hoa thưa
 2137. 157 . Re mới lá có đuôi
 2138. 158 . Re mới Lecomte
 2139. 159 . Re nác
 2140. 160 . Rẹp
 2141. 161 . Riềng Malacca
 2142. 162 . Riềng nếp
 2143. 163 . Riềng rừng
 2144. 164 . Riềng tàu
 2145. 165 . Riều
 2146. 166 . Riều hoa
 2147. 167 . Rì rì
 2148. 168 . Rì rì cát
 2149. 169 . Rì rì lớn lá
 2150. 170 . Rọc rạch
 2151. 171 . Rong guột chùm
 2152. 172 . Rong hồng vân
 2153. 173 . Rong ly chẻ hai
 2154. 174 . Rong ly hoa vàng
 2155. 175 . Rong mái chèo
 2156. 176 . Rong mắt
 2157. 177 . Rong mơ
 2158. 178 . Rong mơ mềm
 2159. 179 . Rong nái
 2160. 180 . Rong sừng ngắn
 2161. 181 . Ruộng cày
 2162. 182 . Ruột gà nhỏ
 2163. 183 . Ruột gà phún
 2164. 184 . Ruột gà vung
 2165. 185 . Rụt
 2166. 186 . Rút dại
 2167. 187 . Rút gân
 2168. 188 . Rút nước
 2169. 189 . Rút roi
 2170.  1 . Săng đen
 2171. 2 . Săng lẻ
 2172. 3 . Săng mã
 2173. 4 . Săng mã thon
 2174. 5 . Săng máu
 2175. 6 . Săng máu rạch
 2176. 7 . Sang nước
 2177. 8 . Sảng trắng
 2178. 9 . Săng sóc nguyên
 2179. 10 . Sang trắng
 2180. 11 . Sang trắng Roxburgh
 2181. 12 . Sấu
 2182. 13 . Sầu đâu
 2183. 14 . Sầu đâu cứt chuột
 2184. 15 . Sầu đâu rừng
 2185. 16 . Sấu đỏ
 2186. 17 . Sầu riêng
 2187. 18 . Sau sau
 2188. 19 . Sấu xoài
 2189. 20 . Sậy
 2190. 21 . Sậy khô
 2191. 22 . Sậy lớn
 2192. 23 . Sậy núi
 2193. 24 . Song nha song tam
 2194. 25 . Song quả
 2195. 26 . Sống rắn
 2196. 27 . Sống rắn dài
 2197. 28 . Sống rắn dây
 2198. 29 . Sống rắn sừng nhỏ
 2199. 30 . Sơn hoàng cúc
 2200. 31 . Sơn huyết
 2201. 32 . Sơn lan
 2202. 33 . Sơn liễu
 2203. 34 . Sơn mộc
 2204. 35 . Sung thiên tiên
 2205. 36 . Sung thiên tiên
 2206. 37 . Súng trắng
 2207. 38 . Sừng trâu
 2208. 39 . Súng vuông
 2209. 40 . Sung xanh
 2210. 41 . Sương hồng đằng
 2211. 42 . Sương sáo
 2212. 43 . Sup lơ
 2213. 44 . Sụ Quảng Trị
 2214. 45 . Sứ sa mạc
 2215. 46 . Sả dịu
 2216. 47 . Sả Georing
 2217. 48 . Sả hoa dày
 2218. 49 . Sả hồng
 2219. 50 . Sài đất
 2220. 51 . Sài gục
 2221. 52 . Sài hồ nam
 2222. 53 . Sài núi
 2223. 54 . Sả Java
 2224. 55 . Sả lam
 2225. 56 . Sầm
 2226. 57 . Sam hoa nách
 2227. 58 . Sâm hoàn dương cứng
 2228. 59 . Sâm hoàn dương hẹp
 2229. 60 . Sâm hồng
 2230. 61 . Sâm lá mốc
 2231. 62 . Sầm lá râm
 2232. 63 . Sam lông
 2233. 64 . Sâm mây
 2234. 65 . Sâm nam
 2235. 66 . Sam nhỏ
 2236. 67 . Sầm núi
 2237. 68 . Si
 2238. 69 . Sim
 2239. 70 . Sì mẩn
 2240. 71 . Sim rừng
 2241. 72 . Sỉ sén
 2242. 73 . Si ta
 2243. 74 . Sí tử la hán quả
 2244. 75 . Sở
 2245. 76 . Sổ bà
 2246. 77 . Sổ bông vụ
 2247. 78 . Sóc che
 2248. 79 . Sòi lá tròn
 2249. 80 . Sói Nhật
 2250. 81 . Sồi nhọn
 2251. 82 . Sòi quả mọng
 2252. 83 . Sói rừng
 2253. 84 . Sói
 2254. 85 . Sòi tía
 2255. 86 . Sô loan Hemsley
 2256. 87 . Sô loan Trung Quốc
 2257. 88 . Sổ lọng vàng
 2258. 89 . Sơn
 2259. 90 . Sữa lá bàng
 2260. 91 . Sữa lá hẹp
 2261. 92 . Sữa lá to
 2262. 93 . Sữa Maire
 2263. 94 . Sữa
 2264. 95 . Sư cước
 2265. 96 . Su hào
 2266. 97 . Sui
 2267. 98 . Súm
 2268. 99 . Sum nguyên vẹn
 2269. 100 . Sung
 2270. 101 . Sả
 2271. 102 . Sa bì
 2272. 103 . Sam biển
 2273. 104 . Sâm bố chính
 2274. 105 . Sâm cau
 2275. 106 . Sam đá
 2276. 107 . Sam đá bò
 2277. 108 . Sâm đại hành
 2278. 109 . Sam đá khác thùy
 2279. 110 . Sam đá ráp
 2280. 111 . Sâm đất
 2281. 112 . Sâm gai
 2282. 113 . Sa mộc
 2283. 114 . Sa môn
 2284. 115 . Sa môn rìa lông
 2285. 116 . Sâm ruộng
 2286. 117 . Sâm Việt Nam
 2287. 118 . Sắn
 2288. 119 . Sắn dây
 2289. 120 . Sắn dây rừng
 2290. 121 . Sảng
 2291. 122 . Sảng cánh
 2292. 123 . Sa nhân
 2293. 124 . Sa nhân gai
 2294. 125 . Sa nhân lưỡi dài
 2295. 126 . Sàn sạt
 2296. 127 . Sắn thuyền
 2297. 128 . San trắng
 2298. 129 . Sao đen
 2299. 130 . Sả quăn
 2300. 131 . Sa sâm nam
 2301. 132 . Sa sâm nam không thân
 2302. 133 . Sen
 2303. 134 . Sen cạn
 2304. 135 . Sến cát
 2305. 136 . Sến đỏ
 2306. 137 . Sẻn gai
 2307. 138 . Sến găng
 2308. 139 . Sẻn hôi
 2309. 140 . Sẻn lá to
 2310. 141 . Sến mật
 2311. 142 . Sẻn
 2312. 143 . Sếu
 2313. 144 . Sóc Dalton
 2314. 145 . Sóc đỏ
 2315. 146 . Sóc mốc
 2316. 147 . Sóc thon
 2317. 148 . Sở dầu
 2318. 149 . So đũa
 2319. 150 . Sổ Hooker
 2320. 151 . Sòi
 2321. 152 . Sồi đá cau
 2322. 153 . Sồi đá trắng
 2323. 154 . Sói đứng
 2324. 155 . Sổ năm nhụy
 2325. 156 . Sơn biên
 2326. 157 . Sơn đậu căn Horsfield
 2327. 158 . Sơn điện
 2328. 159 . Sơn đôn
 2329. 160 . Song biến Trung Quốc
 2330. 161 . Song châu đuôi
 2331. 162 . Song chôm Spire
 2332. 163 . Song nha chẻ ba
 2333. 164 . Song nha hai lần kép
 2334. 165 . Sơn tra
 2335. 166 . Sơn tra
 2336. 167 . Sơn trà Nhật Bản
 2337. 168 . Sơn vé
 2338. 169 . Sơn vôi
 2339. 170 . Sổ xoan
 2340. 171 .
 2341. 172 . Sứa
 2342. 173 . Sữa dây quả cánh
 2343. 174 . Sứa hồng
 2344. 175 . Sung bầu
 2345. 176 . Sung bộng
 2346. 177 . Sừng dê
 2347. 178 . Sung dị
 2348. 179 . Súng đỏ
 2349. 180 . Sung lá đàn
 2350. 181 . Sưng mạng
 2351. 182 . Sưng Nam bộ
 2352. 183 . Sung ngọt
 2353. 184 . Sung rỗ
 2354. 185 . Súng
 2355. 186 . Su su
 2356.  1 . Tai tượng đuôi chồn
 2357. 2 . Tai tượng thon
 2358. 3 . Tai tượng Úc
 2359. 4 . Tai tượng xanh
 2360. 5 . Tai voi lông móc câu
 2361. 6 . Tai voi nhỏ
 2362. 7 . Tầm bóp
 2363. 8 . Ta me
 2364. 9 . Tầm gửi
 2365. 10 . Tầm gửi cây dẻ
 2366. 11 . Tầm gửi dây
 2367. 12 . Tắp quang
 2368. 13 . Tếch
 2369. 14 . Tế miên hoa
 2370. 15 . Tể ninh hoa nhỏ
 2371. 16 . Tế tân nam
 2372. 17 . Tề thái
 2373. 18 . Thạch bồ đào
 2374. 19 . Thạch cân thảo
 2375. 20 . Thạch đậu lan Anderson
 2376. 21 . Thạch đậu lan bò
 2377. 22 . Thạch tùng nhiều bông
 2378. 23 . Thạch tùng phi lao
 2379. 24 . Thạch tùng răng
 2380. 25 . Thạch vi
 2381. 26 . Thạch vi Bắc Bộ
 2382. 27 . Thạch vi cụt
 2383. 28 . Thạch xương bồ
 2384. 29 . Thạch xương bồ nhỏ
 2385. 30 . Thài lài
 2386. 31 . Thài lài hoa chùy
 2387. 32 . Thị
 2388. 33 . Thìa là
 2389. 34 . Thị Candolle
 2390. 35 . Thích cánh hồng
 2391. 36 . Thị đài nhăn
 2392. 37 . Thị đầu heo
 2393. 38 . Thị dẻ
 2394. 39 . Thiên danh tinh
 2395. 40 . Thiên đầu thống
 2396. 41 . Thiền liền lá hẹp
 2397. 42 . Thóc lép chân mảnh
 2398. 43 . Thóc lép cuống quả dài
 2399. 44 . Thóc lép động
 2400. 45 . Thóc lép đuôi
 2401. 46 . Thóc lép Griffith
 2402. 47 . Thóc lép lá lượn
 2403. 48 . Thóc lép lá nhỏ
 2404. 49 . Thóc lép lá nhọn
 2405. 50 . Thóc lép lá Tilia
 2406. 51 . Thóc lép lay
 2407. 52 . Thôi chanh lá mỏng
 2408. 53 . Thôi chanh lá tiêu huyền
 2409. 54 . Thôi chanh lông
 2410. 55 . Thổ loannhi màu thịt
 2411. 56 . Thổ mật
 2412. 57 . Thổ mật leo
 2413. 58 . Thổ mật tù
 2414. 59 . Thổ mật xoan
 2415. 60 . Thông ba lá
 2416. 61 . Thồm lồm
 2417. 62 . Thục địa
 2418. 63 . Thục quỳ
 2419. 64 . Thục quỳ vàng
 2420. 65 . Thu hải đường Handel
 2421. 66 . Thu hải đường không cánh
 2422. 67 . Thu hải đường lá lông
 2423. 68 . Thu hải đường lá rìa
 2424. 69 . Thu hải đường lá tim
 2425. 70 . Thu hải đường lá xẻ
 2426. 71 . Thu hải đường Trung Quốc
 2427. 72 . Tiền hồ
 2428. 73 . Tiễn quả
 2429. 74 . Tiết dê
 2430. 75 . Tiết dê lá dày
 2431. 76 . Tiết dê lông
 2432. 77 . Tiết tiết hồng
 2433. 78 . Tiêu
 2434. 79 . Tiểu biển đậu
 2435. 80 . Tiểu đậu khấu
 2436. 81 . Tiêu dội
 2437. 82 . Tỏi
 2438. 83 . Tỏi rừng
 2439. 84 . Tỏi tai dê cánh liềm
 2440. 85 . Tỏi tai dê hoa lớn
 2441. 86 . Tỏi tai dê hoa tím
 2442. 87 . Tỏi tai dê hoa vàng lục
 2443. 88 . Tỏi tai dê hoa xanh
 2444. 89 . Tỏi tai dê lá có cuống
 2445. 90 . Tỏi tai dê lá gân
 2446. 91 . Tỏi tây
 2447. 92 . Trạch côn
 2448. 93 . Trạch côn mềm
 2449. 94 . Trạch côn Sumatra
 2450. 95 . Trạch lan khác lá
 2451. 96 . Trạch lan lá gai mèo
 2452. 97 . Trạch lan Trung Quốc
 2453. 98 . Trạch quạch
 2454. 99 . Trạch tả
 2455. 100 . Trắc lá bẹ
 2456. 101 . Trắc lá me
 2457. 102 . Trám nâu
 2458. 103 . Tràm nhỏ
 2459. 104 . Trâm sơ ri
 2460. 105 . Trám trắng
 2461. 106 . Trâm vỏ đỏ
 2462. 107 . Trang nam
 2463. 108 . Trạng nguyên
 2464. 109 . Tra nhỏ
 2465. 110 . Trà nhụy ngắn
 2466. 111 . Trân châu ba lá
 2467. 112 . Trôm quý
 2468. 113 . Trọng đũa
 2469. 114 . Trọng đũa lá trang
 2470. 115 . Trọng đũa nhăn
 2471. 116 . Trúc đào
 2472. 117 . Trúc đào thơm
 2473. 118 . Trúc đen
 2474. 119 . Trúc đốt lớn
 2475. 120 . Truck bach
 2476. 121 . Truck cần câu
 2477. 122 . Truck cứng
 2478. 123 . Tử châu Đài loan
 2479. 124 . Tử châu đỏ
 2480. 125 . Tử châu gỗ
 2481. 126 . Tử châu hoa trần
 2482. 127 . Tử châu lá dài
 2483. 128 . Tử châu lá nhỏ
 2484. 129 . Tử châu lá nhỏ
 2485. 130 . Tử châu lá to
 2486. 131 . Tử châu lông mềm
 2487. 132 . Tử châu thuỳ dài
 2488. 133 . Tam thụ hùng Gaudichaud
 2489. 134 . Tam thụ hùng Phú Quốc
 2490. 135 . Tầm xoọng
 2491. 136 . Tần
 2492. 137 . Tân hoa
 2493. 138 . Tần lá có mũi
 2494. 139 . Tận thảo
 2495. 140 . Táo
 2496. 141 . Táo Campuchia
 2497. 142 . Tảo chuỗi ngọc
 2498. 143 . Thạch hộc không lá
 2499. 144 . Thạch hộc lá dao
 2500. 145 . Thạch hộc lông đen
 2501. 146 . Thạch hộc lộng lẫy
 2502. 147 . Thạch hộc lùn
 2503. 148 . Thạch hộc môi móc
 2504. 149 . Thạch hương nhu
 2505. 150 . Thạch la ma
 2506. 151 . Thạch nam
 2507. 152 . Thanh đạm ngù
 2508. 153 . Thanh đạm nhớt
 2509. 154 . Thanh đạm rìa
 2510. 155 . Thanh giang đằng
 2511. 156 . Thanh giáp
 2512. 157 . Thanh hao
 2513. 158 . Thanh hương
 2514. 159 . Thanh long
 2515. 160 . Thanh mộc hương
 2516. 161 . Thanh ngâm
 2517. 162 . Thanh thiên quỳ xanh
 2518. 163 . Thanh trà
 2519. 164 . Thanh trúc tiêu
 2520. 165 . Thanh yên
 2521. 166 . Thằn lằn
 2522. 167 . Thần linh lá quế
 2523. 168 . Thàn mát
 2524. 169 . Thần quả trấn
 2525. 170 . Thần xạ
 2526. 171 . Thần xạ hương
 2527. 172 . Thiên niên kiện lớn
 2528. 173 . Thiến thảo
 2529. 174 . Thiên tinh cúc Nêpan
 2530. 175 . Thiên tuế không gai
 2531. 176 . Thiên tuế lược
 2532. 177 . Thiên tuế Rumph
 2533. 178 . Thiên tuế Thái Lan
 2534. 179 . Thiên tuế vòng
 2535. 180 . Thiết cô tán
 2536. 181 . Thiết đinh
 2537. 182 . Thông mộc lá nhám
 2538. 183 . Thông nàng
 2539. 184 . Thông nước
 2540. 185 . Thông thảo
 2541. 186 . Thông thảo giả
 2542. 187 . Thông thiên
 2543. 188 . Thông thiên liên
 2544. 189 . Thông tre
 2545. 190 . Thổ nhân sâm
 2546. 191 . Thổ nhân sâm ba cạnh
 2547. 192 . Thuốc gan
 2548. 193 . Thuốc giun
 2549. 194 . Thuốc hen
 2550. 195 . Thuốc lá
 2551. 196 . Thuốc mọi
 2552. 197 . Thuốc phiện
 2553. 198 . Thuốc thượng
 2554. 199 . Thượng duyên rộng
 2555. 200 . Thương lục
 2556. 201 . Thương lục Mỹ
 2557. 202 . Thủy cẩm húng
 2558. 203 . Thủy dương mai
 2559. 204 . Thủy giá
 2560. 205 . Thủy khổ mại
 2561. 206 . Thủy ma
 2562. 207 . Thủy ma lá khiên
 2563. 208 . Thủy ma lá mua
 2564. 209 . Thủy ma lùn
 2565. 210 . Thủy miết
 2566. 211 . Thủy tiên
 2567. 212 . Thủy tô lá thuôn
 2568. 213 . Tinh thảo bông đen
 2569. 214 . Tinh thảo lông
 2570. 215 . Tinh thảo Nhật
 2571. 216 . Tinh thư
 2572. 217 . Tinh tiết
 2573. 218 . Tóc thần
 2574. 219 . Tóc thần đuôi
 2575. 220 . Tốc thằng cáng
 2576. 221 . Tóc thần Philippin
 2577. 222 . Tóc tiên dây
 2578. 223 . Tơ mành
 2579. 224 . Tông dù
 2580. 225 . Tống quán sủi
 2581. 226 . Tôn nấm
 2582. 227 . Tổ phượng
 2583. 228 . Tóp mỡ có chồi
 2584. 229 . Tóp mỡ Graham
 2585. 230 . Tóp mỡ suối
 2586. 231 . Tóp mỡ thẳng
 2587. 232 . Tóp mỡ tròn
 2588. 233 . Tô sơn lá có răng
 2589. 234 . Trai xoan
 2590. 235 . Tra làm chiếu
 2591. 236 . Tra lâm vồ
 2592. 237 . Tràm
 2593. 238 . Trâm bầu
 2594. 239 . Trâm bầu ba lá
 2595. 240 . Trâm bầu hoa nhỏ
 2596. 241 . Trâm bầu lông
 2597. 242 . Tràm bông đỏ
 2598. 243 . Trám chim
 2599. 244 . Trám đen
 2600. 245 . Trao tráo
 2601. 246 . Trấp
 2602. 247 . Trà tiên
 2603. 248 . Trẩu
 2604. 249 . Trầu bà vàng
 2605. 250 . Trâu cổ
 2606. 251 . Trẩu hoa to
 2607. 252 . Trầu không
 2608. 253 . Trà vỏ
 2609. 254 . Trẫy
 2610. 255 . Tre gai
 2611. 256 . Trường mật
 2612. 257 . Trường nước
 2613. 258 . Trường sâm
 2614. 259 . Trường sinh lá tròn
 2615. 260 . Trường sinh muỗng
 2616. 261 . Trường sinh nguyên
 2617. 262 . Trường sinh rách
 2618. 263 . Trường sinh rằn
 2619. 264 . Trường sơn
 2620. 265 . Trừ trùng cúc
 2621. 266 . Tùng la
 2622. 267 . Tung trắng
 2623. 268 . Tùng xà
 2624. 269 . Tước sàng
 2625. 270 . Từ poilane
 2626. 271 . Tử tiêu
 2627. 272 . Tửu hương thảo
 2628. 273 . Tử vân anh
 2629. 274 . Tử vi
 2630. 275 . Tuyến hùng lá to
 2631. 276 . Tuyết đảm Trung quốc
 2632. 277 . Tắc kè đá
 2633. 278 . Tạc lá dài
 2634. 279 . Tai chua
 2635. 280 . Tai chuột
 2636. 281 . Tai đá
 2637. 282 . Tai đất
 2638. 283 . Tai mèo
 2639. 284 . Tai thỏ
 2640. 285 . Tai tượng đỏ
 2641. 286 . Tầm gửi lá nhỏ
 2642. 287 . Tầm gửi quả chùy
 2643. 288 . Tầm gửi sét
 2644. 289 . Tam lăng
 2645. 290 . Tam phỏng
 2646. 291 . Tầm sét
 2647. 292 . Tam tầng
 2648. 293 . Tam thất
 2649. 294 . Tam thất gừng
 2650. 295 . Tam thất hoang
 2651. 296 . Táo dại
 2652. 297 . Tảo hưu Delavay
 2653. 298 . Tảo hưu Farges
 2654. 299 . Tảo hưu Hải Nam
 2655. 300 . Tảo hưu Vân Nam
 2656. 301 . Tảo lò xò
 2657. 302 . Táo mèo
 2658. 303 . Táo na
 2659. 304 . Táo nhám
 2660. 305 . Tạo phì thảo
 2661. 306 . Thạch đậu lan hoa dày
 2662. 307 . Thạch đậu lan thơm
 2663. 308 . Thạch đinh hương
 2664. 309 . Thạch giáp sâm
 2665. 310 . Thạch hộc
 2666. 311 . Thạch hộc cựa dài
 2667. 312 . Thạch hộc dùi trống
 2668. 313 . Thạch hộc duyên dáng
 2669. 314 . Thạch hộc hoa hồng
 2670. 315 . Thạch nam Trung Quốc
 2671. 316 . Thạch tiên đào thân đốt
 2672. 317 . Thạch tiên đào Vân Nam
 2673. 318 . Thạch trạch lan
 2674. 319 . Thạch tùng
 2675. 320 . Thạch tùng dẹp
 2676. 321 . Thạch tùng đuôi ngựa
 2677. 322 . Thạch tùng Hamilton
 2678. 323 . Thạch tùng lá dùi
 2679. 324 . Thài lài lá kiếm
 2680. 325 . Thài lài lông
 2681. 326 . Thài lài nước
 2682. 327 . Thài lài san hô
 2683. 328 . Thài lài tía
 2684. 329 . Thài lài tím
 2685. 330 . Thài lài trắng
 2686. 331 . Than
 2687. 332 . Thăng mộc núi
 2688. 333 . Thanh đạm mềm
 2689. 334 . Thành ngạnh
 2690. 335 . Thành ngạnh đẹp
 2691. 336 . Thanh ngưu đảm
 2692. 337 . Thanh phong chụm
 2693. 338 . Thanh phong hoa thưa
 2694. 339 . Thanh táo
 2695. 340 . Thanh thất
 2696. 341 . Thanh thất cao
 2697. 342 . Thanh thiên quỳ lá xếp
 2698. 343 . Thần xạ mốc
 2699. 344 . Thần xạ trườn
 2700. 345 . Thảo quả
 2701. 346 . Thảo uy linh
 2702. 347 . Thập tử Harmand
 2703. 348 . Thập tử hoa thưa
 2704. 349 . Thầu dầu
 2705. 350 . Thầu táu
 2706. 351 . Thầu táu hạt tròn
 2707. 352 . Thầu táu lông
 2708. 353 . Thiên liệu
 2709. 354 . Thiên lý
 2710. 355 . Thiên lý quang dạng cúc
 2711. 356 . Thiên lý quang Oldham
 2712. 357 . Thiên lý quang rừng rậm
 2713. 358 . Thiên lý quang trắng
 2714. 359 . Thiên môn
 2715. 360 . Thiên môn ráng
 2716. 361 . Thiên nam tinh
 2717. 362 . Thiên niên kiện
 2718. 363 . Thiết trụ thảo
 2719. 364 . Thị giung
 2720. 365 . Thị huyền
 2721. 366 . Thị Morris
 2722. 367 . Thị núi
 2723. 368 . Tho
 2724. 369 . Thoa la
 2725. 370 . Thổ bạch cập
 2726. 371 . Thóc lép
 2727. 372 . Thóc lép bướm
 2728. 373 . Thóc lép lông nhung
 2729. 374 . Thóc lép mạng
 2730. 375 . Thóc lép nhiều hoa
 2731. 376 . Thóc lép thanh lịch
 2732. 377 . Thổ đinh quế
 2733. 378 . Thổ đương quy
 2734. 379 . Thổ hoàng liên
 2735. 380 . Thổ hoàng liên lá thuẫn
 2736. 381 . Thôi chanh
 2737. 382 . Thồm lồm gai
 2738. 383 . Thổ mộc hương
 2739. 384 . Thổ mộc hương hoa trùm
 2740. 385 . Thông đất
 2741. 386 . Thông đỏ
 2742. 387 . Thông đỏ lá ngắn
 2743. 388 . Thông đuôi ngựa
 2744. 389 . Thông hai lá
 2745. 390 . Thông la hán
 2746. 391 . Thông mộc
 2747. 392 . Thố nhĩ lan
 2748. 393 . Thố nhi phong đẹp
 2749. 394 . Thố nhi phong lá rộng
 2750. 395 . Thô
 2751. 396 . Thổ phục linh
 2752. 397 . Thổ phục linh lá phòng kỷ
 2753. 398 . Thốt lốt
 2754. 399 . Thùa
 2755. 400 . Thuẫn quả thảo
 2756. 401 . Thu hải đường trường xuân
 2757. 402 . Thù lù lông
 2758. 403 . Thù lù nhỏ
 2759. 404 . Thung
 2760. 405 . Thụ ngũ gia
 2761. 406 . Thuốc bắn
 2762. 407 . Thuốc bỏng
 2763. 408 . Thuốc dấu
 2764. 409 . Thuốc dòi
 2765. 410 . Thược dược
 2766. 411 . Thường sơn
 2767. 412 . Thường sơn tía
 2768. 413 . Thường sơn trắng
 2769. 414 . Thương truật
 2770. 415 . Thu phân thảo
 2771. 416 . Thụ sâm quả to
 2772. 417 . Thử thích
 2773. 418 . Thùy bồn thảo
 2774. 419 . Thủy cầm hoa to
 2775. 420 . Thủy trúc
 2776. 421 . Thủy trúc diệp
 2777. 422 . Thủy xương bồ
 2778. 423 . Ti âm hoa nách
 2779. 424 . Tía tô
 2780. 425 . Tía tô dại
 2781. 426 . Tía tô đất
 2782. 427 . Tía tô rừng
 2783. 428 . Tía tô tây
 2784. 429 . Tiêm
 2785. 430 . Tiêu giả
 2786. 431 . Tiểu hồi
 2787. 432 . Tiêu lá gai
 2788. 433 . Tiêu lốt
 2789. 434 . Tiểu nhất điểm hồng
 2790. 435 . Tiểu thân cân thảo
 2791. 436 . Tiêu thất
 2792. 437 . Tiểu thiệt
 2793. 438 . Toàn địa phong
 2794. 439 . Tinh thảo
 2795. 440 . Tóc tiên hoa đỏ
 2796. 441 . Tóc tiên rừng
 2797. 442 . Tóc tiên rừng hoa cựa
 2798. 443 . Tổ điểu
 2799. 444 . Tô hạp Bình khang
 2800. 445 . Tô hạp cao
 2801. 446 . Tô hạp Trung Quốc
 2802. 447 . Tơ hồng
 2803. 448 . Tơ hồng nam
 2804. 449 . Tơ hồng Nhật
 2805. 450 . Tỏi trời hoa vàng
 2806. 451 . Tỏi voi lùn
 2807. 452 . Tổ kén
 2808. 453 . Tổ kén cái
 2809. 454 . Tổ kén hoa trắng
 2810. 455 . Tổ kén không lông
 2811. 456 . Tổ kén lá mác
 2812. 457 . Tổ kén tròn
 2813. 458 . Tô ma dại
 2814. 459 . Tơ xanh
 2815. 460 . Tra
 2816. 461 . Trâm trắng
 2817. 462 . Trâm vỏ đỏ
 2818. 463 . Tra bồ đề
 2819. 464 . Trắc bách
 2820. 465 . Trắc Balansa
 2821. 466 . Trắc dây
 2822. 467 . Trắc đen
 2823. 468 . Trắc Hance
 2824. 469 . Trắc leo
 2825. 470 . Trắc mũi giáo
 2826. 471 . Trắc nhiều thể nhị
 2827. 472 . Trắc Vân Nam
 2828. 473 . Trà gỗ
 2829. 474 . Trà hoa lá có đuôi
 2830. 475 . Trà hoa Nhật
 2831. 476 . Trai
 2832. 477 . Trai chùm
 2833. 478 . Trai tai
 2834. 479 . Trầm
 2835. 480 . Tràm gió
 2836. 481 . Trâm hoa nhỏ
 2837. 482 . Trám hồng
 2838. 483 . Trâm hùng đẹp
 2839. 484 . Trám kên
 2840. 485 . Trâm lá cà mà
 2841. 486 . Trâm lan Henry
 2842. 487 . Trám lá nhỏ
 2843. 488 . Trâm lào
 2844. 489 . Trân châu hoa phù
 2845. 490 . Trân châu lá mem
 2846. 491 . Trân châu lá men
 2847. 492 . Trân châu nhi dài
 2848. 493 . Trân châu rau
 2849. 494 . Trân châu sikok
 2850. 495 . Trân châu trắng
 2851. 496 . Trân châu tam giác
 2852. 497 . Trân châu tan
 2853. 498 . Trân châu thua
 2854. 499 . Tre mỡ
 2855. 500 . Tren thon
 2856. 501 . Tre soi
 2857. 502 . Trinh đằng ba chẽ
 2858. 503 . Trinh đằng chân
 2859. 504 . Tro buồn
 2860. 505 . Trôm
 2861. 506 . Trôm leo
 2862. 507 . Trôm leo lông thô
 2863. 508 . Trôm quạt
 2864. 509 . Truck diệp lan
 2865. 510 . Truck diệp liên
 2866. 511 . Truck diệp tử
 2867. 512 . Trúc phật
 2868. 513 . Trúc sào
 2869. 514 . Trúc thảo Nêpan
 2870. 515 . Trúc tiết
 2871. 516 . Trung quân
 2872. 517 . Trứng quốc
 2873. 518 . Trầu rừng
 2874. 519 . Tuân tủ lá mốc
 2875. 520 . Tú cầu
 2876. 521 . Tú cầu lá thon
 2877. 522 . Tú cầu rấp
 2878. 523 . Tục đoạn
 2879. 524 . Tục đoạn cúc
 2880. 525 . Tục đoạn nhọn
 2881. 526 . Tu chanh
 2882. 527 . Tử châu
 2883. 528 . Tử châu cố cuống hoa
 2884. 529 . Từ ching
 2885. 530 . Từ collett
 2886. 531 . Tục tuỳ
 2887. 532 . Từ hemsley
 2888. 533 . Tử hoa cự đài
 2889. 534 . Tu hú
 2890. 535 . Tu hú bầu dục
 2891. 536 . Tu hú philippin
 2892. 537 . Tử kim ngưu toà sen
 2893. 538 . Tung
 2894. 539 . Tuyệt lan nhiều hoa
 2895. 540 . Tuyết mai
 2896. 541 . Ty giải gai
 2897. 542 . Tý lợi hoa thị
 2898.  1 . U du có đốt
 2899. 2 . u du mũi
 2900. 3 . U du nghiêng
 2901. 4 . Uy linh tiên lá lông
 2902.  1 . Vác chân
 2903. 2 . Vác lá lớn
 2904. 3 . Vác lá nhỏ
 2905. 4 . Vác lông mềm
 2906. 5 . Vác Nhật
 2907. 6 . Vác sừng nhỏ
 2908. 7 .
 2909. 8 . Vai
 2910. 9 . Vải giấy
 2911. 10 . Vải
 2912. 11 . Vân đa cành giao
 2913. 12 . Vẩy cong
 2914. 13 . Vẩy ốc
 2915. 14 . Vẩy ốc lá tròn
 2916. 15 . Vẩy rộng
 2917. 16 . Vẹt
 2918. 17 . Vẹt dia
 2919. 18 . Vệ tuyến ngọt
 2920. 19 . Vĩ cốc thảo
 2921. 20 . Viễn chí ba sừng
 2922. 21 . Viễn chí hoa dày
 2923. 22 . Vừng quả cầu
 2924. 23 . Vừng quả xoan
 2925. 24 . Vương tùng
 2926. 25 . Vuốt hùm
 2927. 26 . Vú sữa
 2928. 27 . Vàng nương Java
 2929. 28 . Vàng nương Wallich
 2930. 29 . Vạng trứng
 2931. 30 . Vân hương
 2932. 31 . Vani Trung bộ
 2933. 32 . Vẫn lan
 2934. 33 . Vạn nhân đả
 2935. 34 . Vạn niên thanh
 2936. 35 . Vạn niên thanh chân mảnh
 2937. 36 . Vạn niên thanh sáng
 2938. 37 . Vối rừng
 2939. 38 . Vối thuốc
 2940. 39 . Vòi voi
 2941. 40 . Vông đỏ
 2942. 41 . Vông đồng
 2943. 42 . Vông hạt đá
 2944. 43 . Vông hoa hẹp
 2945. 44 . Vông nem
 2946. 45 . Vông quả cánh
 2947. 46 . Vông san hô
 2948. 47 . Vông vang
 2949. 48 . Vác
 2950. 49 . Vác can
 2951. 50 . Vân đa đồng màu
 2952. 51 . Vang
 2953. 52 . Vàng anh
 2954. 53 . Vàng anh lá nhỏ
 2955. 54 . Vàng đắng
 2956. 55 . Vang gai
 2957. 56 . Vạng hôi
 2958. 57 . Vàng lồ bụi
 2959. 58 . Vàng nhựa
 2960. 59 . Vàng nương đốm nâu
 2961. 60 . Vạn niên thanh sóng
 2962. 61 . Vạn tuế
 2963. 62 . Văn tử mộc
 2964. 63 . Vấn vương
 2965. 64 . Vấn vương Đà Lạt
 2966. 65 . Vấn vương lá tròn
 2967. 66 . Vắp
 2968. 67 . Vả
 2969. 68 . Vả rừng
 2970. 69 . Vằng
 2971. 70 . Viễn chí hoa nhỏ
 2972. 71 . Viễn chí hoa vàng
 2973. 72 . Viễn chí lá liễu
 2974. 73 . Viễn chí lá nhỏ
 2975. 74 . Viễn chí Nhật
 2976. 75 . Viễn chí trên đá
 2977. 76 . Viễn chí Xibêri
 2978. 77 . Vi tiễn Nhật
 2979. 78 . Vỏ dụt
 2980. 79 . Vối
 2981. 80 . Voòng phá
 2982. 81 . Vót hình trụ
 2983. 82 . Vót thơm
 2984. 83 . Vú bò
 2985. 84 . Vú bò sẻ
 2986. 85 . Vù hương
 2987. 86 . Vừng
 2988. 87 . Vũ ngạc
 2989. 88 . Vừng cỏ
 2990. 89 . Vừng đất
 2991.  1 . Xà bà
 2992. 2 . Xà căn thảo
 2993. 3 . Xà căn thảo Quảng Châu
 2994. 4 . Xà cừ
 2995. 5 . Xạ hùng mềm
 2996. 6 . Xa kê
 2997. 7 . Xi rô
 2998. 8 . Xi rô Nam
 2999. 9 .
 3000. 10 . Xoài
 3001. 11 . Xoan
 3002. 12 . Xoan nhừ
 3003. 13 . Xoan quả to
 3004. 14 . Xoa trụ lan Vân Nam
 3005. 15 . Xô đỏ
 3006. 16 . Xuân hoa đỏ
 3007. 17 . Xú hương núi Đinh
 3008. 18 . Xú hương Wallich
 3009. 19 . Xương cá
 3010. 20 . Xương cá nhỏ
 3011. 21 . Xương chua
 3012. 22 . Xương khô
 3013. 23 . Xương mộc
 3014. 24 . Xương rắn
 3015. 25 . Xương rồng bà có gai
 3016. 26 . Xương rồng ngọc lân
 3017. 27 . Xương rồng ông
 3018. 28 . Xương sơn
 3019. 29 . Xương sông
 3020. 30 . Xương vị
 3021. 31 . Xu xi
 3022. 32 . Xuyên khung
 3023. 33 . Xuyên liên
 3024. 34 . Xuyên tâm liên
 3025. 35 . Xuyên tâm thảo
 3026. 36 . Xuyến thảo
 3027. 37 . Xuyên tiêu
 3028. 38 . Xà lách
 3029. 39 . Xà thiệt có cuống
 3030. 40 . Xà thiệt mạng
 3031. 41 . Xá thiệt thòng
 3032. 42 . Xây
 3033. 43 . Xay răng nhọn
 3034. 44 . Xích bào hoa trần
 3035. 45 . Xích bào khác lá
 3036. 46 . Xích bào lá tim
 3037. 47 . Xích đồng
 3038. Ý dĩ
 3039.  1 . Yến phi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét