Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Đông Y - Thuốc Bổ ... Thận


Hổ Cốt Mộc Qua Tửu

Hổ cốt   1 lượng
Xuyên khung1 lượng
Xuyên ngưu tất1 lượng
Đương quy1 lượng
Ngũ gia bì1 lượng
Hồng hoa1 lượng
Tục đoạn1 lượng
Bạch nhũ căn1 lượng
Ngọc trúc1 lượng
Tần gia3 tiền
Phòng phong5 tiền
Tang chi4 lượng
Mộc qua3 lượng
Thiên ma1 lượng
Thục địa1 lượng
Phục linh1 lượng
  

 Đại Bổ Toàn Thắng

Nhân sâm10 gram
Quy đầu10 gram
Thục địa16 gram
Bạch thược8 gram
Xuyên khung8 gram
Bạch linh8 gram
Bạch thuột (sao)12 gram
Chích thảo6 gram
Chích kỳ12 gram
Táo nhân (sao)10 gram
Đại táo3 tea spoon
Viễn chí10 gram
Ngũ vị tử4 gram
Trần bì6 gram
Long nhãn12 gram
Kỷ tử10 gram
Đỗ trọng10 gram
Liên nhục10 gram

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét