Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Hệ nội tiết


Hệ nội tiết là một hệ thống các tuyến không ống dẫn, với khả năng tiết các chất sinh hoá hormone theo máu chuyển đến và tạo tác động tại những cơ quan khác trong cơ thể.
Những tuyến tiết chất sinh hóa theo ống dẫn gọi là tuyến ngoại tiết, điển hình là tuyến lệtuyến nước bọttuyến sữa trong , và các tuyến của bộ phận tiêu hoá.


Hệ nội tiết: 1. Tuyến tùng(epiphysis), 2. Tuyến yên (hypophysis), 3. Tuyến giáp (thyroid), 4. Tuyến ức(thymus), 5. Tuyến thượng thận(adrenal gland), 6. Tuyến tụy(pancreas), 7. Buồng trứng (ovary), 8.Tinh hoàn (testis).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét