Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

SƠ ĐỒ GIẢI PHẪU HỆ CƠ - XƯƠNG

SƠ ĐỒ GIẢI PHẪU HỆ CƠ - XƯƠNG

Tài liệu hướng dẫn cộng đồng phòng chống đau cơ - xương - khớp và bệnh lý ảnh hưởng chức năng thần kinh cột sống
Đơn vị thực hiện: Dự án Đông y Việt
Ghi chú: Tài liệu đào tạo Dự án Đông y Việt

1 nhận xét: