Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

cây Hu Đay

photo

Trema cannabina, LesserTrema 's leaves ...Lá của cây Hu Đay, Trần mai Cầm ....

Vietnamese named : Hu Đay, Trần Mai Cần.
Common names : Lesser Trema, Poison Bush, Poison Peach. charcoal tree, gunpowder tree.
Scientist name : Trema cannabina Lour.
Synonyms : Trema amboinensis, Trema virgata, Sponis virgata, Celtis amboinensis
Family : Cannabaceae / Ulmaceae. Họ Gai Dầu
Links :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét