Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Nở Ngày đất

photo

Gomphrena celosioides, Globe Amaranth ....Nở Ngày đất ....#1

Vietnamese named : Nở Ngày đất
English names : Prostrate Gomphrena, Prostrate Globe Amaranth, Coastal Globe Amaranth
Scientist name : Gomphrena celosioides C. Martius
Synonyms : Gomphrena serrata Linn.
Gomphrena decumbens.
Family : Amaranthaceae. Họ Rau Dền
Searched from :
**** VHO.VN.
vho.vn/view.htm?ID=2485&keyword=Ho

Nở ngày đất - Gomphrena celosioides Mart., thuộc họ Rau dền - Amaranthaceae.
Mô tả: Cỏ sống lâu, mọc nằm rồi đứng, phân nhánh nhiều; rễ to. Thân có rãnh sâu, có lông nằm. Lá không cuống, đầy lông nằm trăng trắng ở mặt dưới. Cụm hoa bông hình trụ rộng 1cm, dài 2-3cm, lá bắc 5-6mm. Hoa trắng, 5 lá đài, 5 nhị dính thành ống, bầu hình trứng. Quả hộp chứa nhiều hạt màu nâu.
****
Bộ phận dùng: Toàn cây - Herba Gomphrenae.
Nơi sống và thu hái: Cây mọc hoang dọc theo các đường đi và trên đất khô ở nhiều nơi. Thu hái toàn cây quanh năm.
Công dụng: Dân gian, người ta dùng rễ sắc uống trị ho, cảm cúm và toàn cây sắc uống tiêu độc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét